ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

MO SR pri obstaraní vozidiel 4x4 a 8x8 nič netají

Vláda SR, ktorá v zmysle platnej legislatívy zodpovedá za obranné plánovanie, ešte nerozhodla o spôsobe obstarania bojových vozidiel 4x4 a 8x8. Ministerstvo obrany SR predložilo materiál o možnom spôsobe ich obstarania do medzirezortného pripomienkového konania vo vyhradenom režime.

Čítať ďalej
  • 23.10. 2017
  • Ministerstvo obrany SR

Slovenský štít vyvrcholil Dňom ukážok spôsobilostí

V priestoroch Centra výcviku Lešť vyvrcholilo 19. októbra za účasti predsedu výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Antona Hrnka, náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Milana Maxima, jeho zástupcu generálporučíka Pavla Macka, veliteľa pozemných síl generálmajora Jindřicha Jocha, ďalších zástupcov OS SR, vojenského a diplomatického zboru akreditovaného na Slovensku, brigádneho generála Timothy Thomblesona z Národnej gardy štátu Indiana z USA a ďalších hostí Dňom ukážok spôsobilostí dvojstupňové veliteľsko-štábne cvičenie s čiastočným vyvedením vojsk a podporou simulačných technológií Slovenský štít 2017.

Čítať ďalej
  • 20.10. 2017
  • Pozemné sily OS SR

Projekt „Detské mesto povolaní“

V rámci projektu „Detské mesto povolaní“ sa 18. októbra konala prezentácia povolaní pre deti 9. ročníkov základných škôl v nákupnom centre Borry Mall v Bratislave.

Čítať ďalej
  • 20.10. 2017
  • Veliteľstvo posádky Bratislava

Knižné novinky