100 let časopisu Letectví+kosmonautika

Zdá se to až neuvěřitelné, ale 20. ledna 2021 jsme si připomněli sto let od vydání prvního čísla časopisu Letectví, jehož je současné Letectví+kosmonautika přímým pokračovatelem. Vinou událostí v době německé okupace nemáme stý ročník, ale časopis vstupuje „pouze“ do 97. ročníku.

Knižné novinky

MO SR podporuje návrh na jednorazové zvýšenie

príspevku pre účastníkov národného boja za oslobodenie


Ministerstvo obrany SR víta iniciatívu poslancov Národnej rady SR na jednorazové zvýšenie finančného príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie o 630 eur. Zvýšený príspevok im má byť podľa návrhu poslancov symbolicky vyplatený v čase, keď si pripomenieme 77. výročie Slovenského národného povstania. Novelu ešte musí schváliť plénum Národnej rady SR.

Čítať ďalej
  • 21.04. 2021
  • Ministerstvo obrany SR

Postupné otváranie bádateľne VHA v Bratislave

a expozícií VHM v Piešťanoch a vo Svidníku


Vážení bádatelia a návštevníci, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 27. apríla 2021 bude v súlade s postupným uvoľňovaním opatrení na prevenciu a zabránenie šírenia ochorenia Covid-19 znovu otvorená pre verejnosť bádateľňa Vojenského historického archívu v Bratislave a v nasledujúcich týždňoch aj expozície Vojenského historického múzea v Piešťanoch a vo Svidníku.

Čítať ďalej
  • 21.04. 2021
  • VHÚ Bratislava

Generál Opata ocenil nejlepší absolventy

kurzu gšt a kurzu pro vyšší důstojníky


Kurz generálního štábu a kurz pro vyšší důstojníky, které pořádá Univerzita obrany, patří k celoživotnímu vzdělávání armádních důstojníků. Jejich nejlepší absolventy ocenil náčelník Generálního štábu armádní generál Aleš Opata věcnými dary.

Čítať ďalej
  • 21.04. 2021
  • Armáda ČR

Život vojaka v operácii UNFICYP, 1. časť

MOLO a SCAMLO


Systém styčných dôstojníkov vznikol v operácii UNFICYP v roku 2004, keď došlo k redukcii vojenského personálu a vznikla potreba vytvoriť trvalý komunikačný kanál medzi UNFICYP a opozičnými silami s cieľom podporiť vzájomnú dôveru a spoluprácu a trvalý dialóg pri riešení možných incidentov v nárazníkovej zóne.

Čítať ďalej
  • 21.04. 2021
  • Ozbrojené sily SR

Plk. gšt. Zuzana Kročová a Daniel Růžek

obdrželi profesorské dekrety


V úterý krátce po poledni předal náměstek ministra obrany Jan Havránek ve Vojenském salonku Ministerstva obrany ČR plukovnici generálního štábu doc. RNDr. Zuzaně Kročové, Ph.D., rektorce Univerzity obrany, rozhodnutí prezidenta republiky o jmenování profesorkou pro obor Infekční biologie.

Čítať ďalej
  • 21.04. 2021
  • Univerzita obrany