ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Personálne zmeny v štruktúre 2. mb Prešov

Velitelia priamo podriadených práporov a oddielu 2. mechanizovanej brigády predložili dňa 20. decembra 2017 veliteľovi 2. mechanizovanej brigády brigádnemu generálovi Martinovi Stoklasovi plánovaciu dokumentáciu na výcvikový rok 2018, ktorú brigádny generál svojím podpisom v rámci decembrovej, zároveň poslednej porady tohto výcvikového roka za prítomnosti hlavných funkcionárov veliteľstva verifikoval.

Čítať ďalej
  • 05.01. 2018
  • 2. mb

Slávnostný nástup ČS PSR s puncom výnimočnosti

V stredu 20. decembra sa v priestoroch Duklianskych kasární uskutočnil slávnostný nástup útvaru pri príležitosti návštevy prezidenta Slovenskej republiky a hlavného veliteľa Ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Čítať ďalej
  • 05.01. 2018
  • Čestná stráž prezidenta SR

Vianočné sviatky vojakov v operácii UNFICYP

sa niesli v duchu pokoja a dobrej nálady


Popri plnení operačných úloh si vojaci našli čas aj na spoločný vianočný hokejbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil 23. decembra v priestore kempu generála Štefánika vo Famaguste a odštartoval tak vianočné sviatky vojakov na Cypre. Na turnaji sa zúčastnilo 5 družstiev a víťazom sa stal tím ženistov, ktorý vo finále zdolal svojho súpera z patrolovacej základne CP-10.

Čítať ďalej
  • 04.01. 2018
  • UNFICYP

Knižné novinky