ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Modré barety potvrdili svoju pripravenosť

V rámci kontroly operačnej pripravenosti nového personálu UNFICYP, ktorý rotoval v mesiaci september 2017, boli z úrovne vojenského veliteľa misie UNFICYP a štábu veliteľstva UNFICYP vykonané inšpekcie pripravenosti na plnenie operačných úloh v Sektore 4 a úloh spojených s výkonom činností podporných prvkov v priestore operácie.

Čítať ďalej
  • 07.11. 2017
  • UNFICYP

Príslušníci OS SR odchádzajú do Iraku

Dňa 27. októbra 2017 sa v priestoroch ženijného práporu v Seredi konal slávnostný nástup pri príležitosti odchodu pätnástich príslušníkov Ozbrojených síl SR do operácie Iracká podpora.

Čítať ďalej
  • 07.11. 2017
  • Ženijní prápor Sereď

Protiletadlovci z Litvy už podruhé ve Strakonicích

Letos již podruhé připravil 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice odbornou stáž pro příslušníky litevských ozbrojených sil. Stejně jako v březnu, kdy se uvedený výcvik konal poprvé, se litevští vojáci minulý týden ve Strakonicích zdokonalovali v přípravě a vedení operací jednotek pozemní protivzdušné obrany dle standardů NATO.

Čítať ďalej
  • 02.11. 2017
  • 25. plrp

Nejen postupy pro vedení vzdušných operací

se hodnotily během cvičení Clear Sky


Plnění úkolů ochrany vzdušného prostoru České republiky v podmínkách krize a otevřeného konfliktu. To byl hlavní cíl cvičení s názvem Clear Sky 2017, které proběhlo ve dnech 10. a 11. října 2017 u 26. pluku velení, řízení a průzkumu.

Čítať ďalej
  • 02.11. 2017
  • 26. pvrp

Knižné novinky