ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Naša vlasť potrebuje každého z nás – Aj Teba!

Ministerstvo obrany SR spúšťa novú kampaň


Ministerstvo obrany SR spúšťa v týchto dňoch marketingovo-komunikačnú kampaň, ktorá je zameraná na podporu zvýšenia povedomia verejnosti o dobrovoľnej vojenskej príprave. Cieľom rezortu obrany je osloviť čo najviac mladých ľudí a vzbudiť v nich na báze dobrovoľnosti záujem o obranu vlasti a posilniť ich vlastenectvo. Heslo tohtoročnej kampane znie: „Naša vlasť potrebuje každého z nás – Aj Teba!“

Čítať ďalej
  • 05.03. 2018
  • Ministerstvo obrany SR

Pod Zoborom vyhodnocovali výcvikový rok 2017

V pondelok 26. februára sa v priestoroch Protilietadlovej raketovej brigády (plrb) v Nitre konalo veliteľské zhromaždenie veliteľa plrb plukovníka Ladislava Dovhuna za prítomnosti hlavných funkcionárov veliteľstva, štábu a jednotiek plrb.

Čítať ďalej
  • 02.03. 2018
  • plrb

Knižné novinky