ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

O nášivku a odznak kurzu Komando

bude bojovat 25 vojáků


Včera byl ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina na Vyškovsku zahájen letošní první běh Komanda. Elitní bojový kurz určený velitelům malých jednotek navazuje na původní kurz ve Skotsku, který absolvovali čs. vojáci za druhé světové války.

Čítať ďalej
  • 14.05. 2019
  • Armáda ČR

Čeští vojáci v Litvě pomáhají

Darovali krev, která může zachránit život


V uplynulém týdnu, který se nesl především v duchu alespoň částečného oddychu po náročném cvičení, pomohli příslušníci 2. rotního úkolového uskupení Alianční předsunuté přítomnosti (rÚU eFP) v Litvě hned dvakrát litevským občanům.

Čítať ďalej
  • 14.05. 2019
  • Armáda ČR

Zdravotnická příprava je nedílnou součástí

života na zahraniční misi


Zdravotní péči na základně HKIA (Hamid Karzai International Airport) poskytuje nejen český lékař se zdravotní sestrou na národním zdravotnickém zařízení ROLE 1, ale k poskytnutí první pomoci jsou připravováni všichni čeští vojáci. Pravidelným udržovacím výcvikem procházejí i specialisté CLS (Combat Life Saver).

Čítať ďalej
  • 14.05. 2019
  • Armáda ČR

Ukončenie výcviku tretej rotácie

„Predsunutá prítomnosť“ v Pobaltí


Pripravenosť a spôsobilosť na plnenie úloh príslušníkov tretej rotácie „Predsunutá prítomnosť“ v Pobaltí (eFP III. Latvia – JUN2019) bola preverená v termíne od 9. do 11. apríla komisiou bojovej previerky CREVAL. Bojová previerka bola vyvrcholením výcviku, ktorý prebiehal od začiatku výcvikového roka.

Čítať ďalej
  • 14.05. 2019
  • 12. mpr

Výcvik príslušníkov vojenskej poriadkovej služby

V dňoch 6. a 7. mája 2019 bol vykonaný výcvik príslušníkov vojenskej poriadkovej služby Práporu CSS Prešov. Cieľom výcviku bolo odborne pripraviť a vyškoliť profesionálnych vojakov na riadenie cestnej premávky pri presunoch prúdov vozidiel, kolón a konvojov po pozemných komunikáciách a vojenských cestách.

Čítať ďalej
  • 14.05. 2019
  • prCSS

Knižné novinky