ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

VTÚ informoval firmy AOBP ČR

o možnostech při výkonu státní autority


Novinky v oblasti obranné standardizace, katalogizace, certifikace a ověřování jakosti byly hlavními tématy pracovního jednání, které pořádala Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky společně s Úřadem pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti MO ve středu 22. května 2019.

Čítať ďalej
  • 23.05. 2019
  • Vojenský technický ústav

Další možnosti EMC zkušebny VTÚPV

Zkušebna elektromagnetické kompatibility, jež je součástí akreditované zkušební laboratoře č. 1103 odštěpného závodu VTÚPV Vyškov, reagovala na rozšíření požadavků norem pro oblast pásma bezdrátových služeb jako WLAN, LTE, DECT, GSM, apod. investičním nákupem vysokofrekvenčních výkonových zesilovačů 500 W pro kmitočtové pásmo 1-3 GHz a 350 W pro kmitočtové pásmo 3-6 GHz, včetně vhodné antény Horn typu DRH370.

Čítať ďalej
  • 23.05. 2019
  • Vojenský technický ústav

Strakoničtí vojáci budou střílet rakety

v Polsku i České republice


Třetí červnový týden bude pro příslušníky 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic ve znamení bojových střeleb. Zatímco část vojáků s protiletadlovými raketovými systémy 2K12 KUB a RBS-70 se zúčastní mezinárodních střeleb v Polsku, jiná skupina bude ve stejné době střílet z kompletů S-10M2D, S-2M a RBS-70 ve vojenském újezdu Hradiště na Karlovarsku.

Čítať ďalej
  • 23.05. 2019
  • 25. plrp

Čeští vojáci v Litvě sbírali zkušenosti

Rozlehlý vojenský výcvikový prostor v Gaižiūnai v Litvě byl od 13. do 17. května dějištěm mezinárodního cvičení jednotek eFP, jehož cílem bylo procvičit odstranění nastražených zátarasů a ověřit schopnosti součinnosti mechanizované roty s ženijním družstvem za účasti německé a nizozemské techniky. Během jednoho týdne si vojáci vyzkoušeli různé situace, při kterých je zapotřebí koordinovat činnost a zajistit během výcviku bezpečnost všech cvičících. Na závěr se uskutečnilo sladění činností s využitím všech koaličních prostředků.

Čítať ďalej
  • 23.05. 2019
  • Armáda ČR

Jednání vojenských výborů EU a NATO

Ve dnech 21. a 22. května se náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata zúčastnil v Bruselu pravidelných jednání Vojenského výboru Evropské unie a Vojenského výboru NATO.

Čítať ďalej
  • 23.05. 2019
  • Armáda ČR

Knižné novinky