ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Začatie základného vojenského výcviku v Martine

Brány Základne výcviku a mobilizačného doplňovania sa po štvrtýkrát v roku 2018 otvorili 1. októbra pre 214 čakateľov prípravnej štátnej služby, ktorí tu absolvujú základný vojenský výcvik a kasárne 4. čs. brigády Martin sa im stanú na sedem týždňov domovom. Medzi čakateľmi je aj 40 žien.

Čítať ďalej
  • 02.10. 2018
  • ZaVaMD

12. mpr navštívila delegácia z Chorvátska

Dňa 28. septembra navštívila 12. mechanizovaný prápor Nitra delegácia Armády Chorvátskej republiky vedená zástupcom veliteľa Pozemných síl brigádnym generálom Borisom Šerićom. Sprevádzal ho riaditeľ odboru obranného plánovania Chorvátskej armády plukovník Igor Tabulov-Truta.

Čítať ďalej
  • 02.10. 2018
  • 12. mpr

Dětský den v Lešanech

prosvítilo slunce i dobrá atmosféra


Již po sedmé se ve Vojenském technickém muzeu Lešany uskutečnil Dětský den, který Vojenský historický ústav Praha pořádá především pro návštěvníky z řad dětí a mládeže. Letos se přišlo podívat opět několik tisíc návštěvníků, kteří měli v sobotu 29. září k dispozici celkem 22 soutěžních stanovišť. Program s ukázkami současné i historické vojenské techniky probíhal prakticky celý den.

Čítať ďalej
  • 01.10. 2018
  • VHÚ Praha

Cenné dokumenty v ojedinělé knihovně VTÚ

Technická knihovna Vojenského technického ústavu, s. p. je unikátní nejen svojí historií, ale také knihovními fondy. Navazuje na předchůdce VTÚ, a to Vojenský vzduchoplavecký ústav studijní, který vznikl v roce 1922 a při svém založení dostal od tehdejšího Ministerstva národní obrany 109 knih, které se staly základem knihovny.

Čítať ďalej
  • 01.10. 2018
  • Vojenský technický ústav

Knižné novinky