ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Hliadka sv. Barbory

V dňoch 3. až 7. septembra 2018 sa v priestoroch Národného centra EOD a RCHBO v Novákoch uskutočnil 2. ročník pyrotechnicko-prieskumnej súťaže "Hliadka sv. Barbory". Ide o mimorezortnú aktivitu príslušníkov OS SR a Ministerstva vnútra SR, zameranú na výmenu informácií, ktoré títo špecialisti získavajú počas svojej aktívnej služby pyrotechnických špecialistov.

Čítať ďalej
  • 17.09. 2018
  • NC EOD a RCHBO

Guardian Angels - Greater Middle East

V dňoch 14. a 15. augusta 2018 sa v priestoroch odboru krízového manažmentu, výcviku a kynológie Vlkanová uskutočnil workshop na tému „Guardian Angels - Greater Middle East“. Cieľom tohto workshopu bola prezentácia výcviku Vojenskej polície a možného smerovania v príprave čoraz viac aktuálnejšej taktickej spôsobilosti v medzinárodnom krízovom manažmente.

Čítať ďalej
  • 17.09. 2018
  • OKMVaK

Miesto činu 2018

V dňoch 12. a 13. septembra 2018 Úrad kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky usporiadal odbornú policajnú súťaž „Miesto činu 2018“ v priestoroch školiaceho strediska Slovenskej pošty, a.s. Belušské Slatiny.

Čítať ďalej
  • 17.09. 2018
  • Vojenská polícia SR

Presuny vojenskej techniky cez územie SR

Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl, ktoré sú naplánované v období od 17. do 23. septembra 2018. Celkovo by malo ísť o 81 cestných presunov zahraničných vojsk, pričom pôjde predovšetkým o presun amerických vojakov v súvislosti s cvičením „Brave Warrior“, presun českých vojakov na cvičenie „Clear Sing“ a prepravu v rámci návratu z cvičenia „Toxic Valley“.

Čítať ďalej
  • 17.09. 2018
  • Ministerstvo obrany SR

Knižné novinky