ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Národní očkovací centrum zahájilo provoz

Národní očkovací centrum v hale O2 universum v Praze, které provozuje Ústřední vojenská nemocnice, je plně funkční. Denní kapacity umožňují očkování pro 7 tisíc lidí, kterým na místě pomáhá několik desítek vojáků. Centrum očkuje každý den, včetně víkendů.

Čítať ďalej
  • 04.05. 2021
  • Ministerstvo obrany ČR

Členství v NATO je nejlepší obrannou zárukou

Lubomír Metnar dnes ve svém úřadu přivítal předsedu Vojenského výboru NATO Stuarta Peache. Hovořili spolu mimo jiné o bezpečnostní situaci a aktuálních hrozbách. Těmi jsou podle ministra obrany terorismus a Rusko.

Čítať ďalej
  • 04.05. 2021
  • Ministerstvo obrany ČR

Celorezortné súťažné prehliadky 2021

Personálny úrad OS SR v spolupráci s redakciou mesačníka Obrana vyhlasuje v roku 2021 Celorezortné súťažné prehliadky pre profesionálnych vojakov Ozbrojených síl SR, zamestnancov rezortu obrany, rodinných príslušníkov, ako aj vojenských dôchodcov. Prvou súťažnou prehliadkou je FotoAtak. Má tri kategórie, a to OS SR vo fotografii, Portrét vojaka a Voľná tvorba. Druhou súťažnou prehliadkou je Galéria MIL s kategóriami Maliarstvo, sochárstvo, Úžitkové umenie a Detská tvorba.

Čítať ďalej
  • 04.05. 2021
  • Personálny úrad OS SR

Slovenskí vojaci si precvičia spoluprácu

so spojencami na medzinárodnom cvičení Black Swan 2021


Dnešným dňom sa začína medzinárodné vojenské cvičenie Black Swan 2021, ktorého súčasťou sú aj slovenskí profesionálni vojaci. Ide o spoločný výcvik spojeneckých ozbrojených síl, ktorého cieľom je posilniť spoluprácu a súčinnosť v oblasti výcviku a zvyšovania operačnej pripravenosti. Cvičenie bude prebiehať do 14. mája 2021.

Čítať ďalej
  • 03.05. 2021
  • Ministerstvo obrany SR

OS SR sú v zmysle zákona apolitické

Ministerstvo obrany SR v súvislosti so zábermi vojakov prenášajúcich škatule s referendovými hárkami zdôrazňuje, že Ozbrojené sily SR sú v zmysle platnej legislatívy striktne apolitické. V prípade vojakov, ktorí boli na uverejnených záberoch, dodáva, že išlo o príslušníkov Čestnej stráže prezidenta SR, ktorí spadajú pod Vojenskú kanceláriu prezidenta SR.

Čítať ďalej
  • 03.05. 2021
  • Ministerstvo obrany SR

Knižné novinky