ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

V Rožňave ocenili bezpríspevkových darcov krvi

V Rožňave sa rozdávali plakety za úctyhodnú činnosť. Pocty sa dočkali aj profesionálny vojaci Práporu rchbo Rožňava, ktorí darcovstvom krvi pomáhajú zachraňovať životy iných. Tisíce ľudí sú preto vďační darcom, ľuďom, ktorých možno nikdy nestretnú a zostávajú v anonymite.

Čítať ďalej
  • 05.12. 2019
  • prrchbo

Prestižní ocenění Česká značka 2019

získala společnost Tatra Trucks


Prestiž i význam značky Tatra a společnosti Tatra Trucks jsou utvářeny výrobou výjimečných vozů, které se uplatňují v nejrůznějších odvětvích a na mnoha trzích, a také dlouhou tradicí jejich existence.

Čítať ďalej
  • 04.12. 2019
  • Tatra Trucks

Reakreditácia CMaS Žilina

Centrum metrológie a skúšobníctva Žilina (CMaS) ako špecializovaný odborný orgán Úradu logistického zabezpečenia Trenčín / Zásobovacej základne II. Martin v rámci procesu akreditácie úspešne potvrdilo svoju spôsobilosť vykonávať akreditovanú činnosť nestranne a dôveryhodne v súlade s požiadavkami zákona o akreditácii a akreditačnými požiadavkami podľa normy ISO/IEC 17025:2017 „Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií“.

Čítať ďalej
  • 04.12. 2019
  • ZZ II.

Policisté v Iráku jsou kráčející krevní bankou

Příslušníkům páté výcvikové jednotky Vojenské policie (5. VJVP) v iráckém Bagdádu nestačí plnit pouze služební úkoly spojené s nasazením v misi, ochotně a dobrovolně také dělají něco pro dobrou věc – darují krev pro záchranu lidských životů.

Čítať ďalej
  • 03.12. 2019
  • Armáda ČR

Knižné novinky