ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Výcvik príslušníkov OKMVaK Vlkanová - Hronsek

V dňoch 9. až 12. decembra 2019 sa v Centre výcviku Lešť uskutočnil spoločný výcvik pod záštitou príslušníkov Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR (ÚOÚČ). Na spoločnom výcviku sa zúčastnili okrem spomenutých príslušníkov ÚOÚČ aj príslušníci Mobilnej zásahovej jednotky Riaditeľstva hraničnej polície Sobrance (MZJ RHP Sobrance) a príslušníci Vojenskej Polície Oddelenia krízového manažmentu pracovisko Vlkanová (OKM).

Čítať ďalej
  • 15.01. 2020
  • Vojenská polícia SR

MO ČR v roce 2019 čerpalo peníze

nejlépe za poslední čtyři roky


Ministerstvo obrany ČR zahájilo hospodaření v roce 2019 s prostředky státního rozpočtu ve výši 66,7 mld. Kč. K poslednímu dni roku 2019 dosáhly veškeré disponibilní finanční prostředky, včetně mimorozpočtových zdrojů, nároků z nespotřebovaných výdajů, apod., částky 71,1 mld. Kč. Z tohoto objemu bylo vyčerpáno 68,3 mld. Kč, tedy 96,1 % rozpočtu. Ministerstvo obrany v roce 2019 tak vyčerpalo o 8,5 mld. Kč více než v roce 2018, kdy bylo vyčerpáno 94,5 % rozpočtu.

Čítať ďalej
  • 14.01. 2020
  • Ministerstvo obrany ČR

Češi a Kanaďané si vyměnili poznatky

z oblasti chemických zbraní


Poznatky z oblasti chemických, ale i radioaktivních a biologických bojových látek si vyměnili specialisté z české a kanadské armády působící na misi v Iráku. Chemici z české jednotky jsou v Iráku od loňského léta. Zájem o jejich prezentaci projevili kanadští specialisté na identifikaci výbušných zařízení, kteří na oplátku nyní připravili pro české kolegy informace a ukázky činnosti své ženijní jednotky.

Čítať ďalej
  • 14.01. 2020
  • Armáda ČR

Čeští vojáci se letos zapojí

do více než 130 cvičení v zahraničí


Vojáci české armády se v letošním roce zúčastní 132 cvičení, která proběhnou v zahraničí. Nejčastěji se vydají do Německa či na Slovensko, v plánu jsou ale i méně obvyklé destinace – například Jordánsko.

Čítať ďalej
  • 14.01. 2020
  • Armáda ČR

Slovenská SOF-ka participovala na výbere

do Národnej protiteroristickej jednotky Afganistanu


V mesiaci december 2019 sa členovia slovenského poradenského tímu pre špeciálne operácie v Afganistane podieľali – čo by jednej z operačných úloh - na príprave i na samotnom výbere príslušníkov Národnej protiteroristickej jednotky Afganistanu. Tá je známa pod skratkou „KKA“ (Ktah - dotyk / Khas - istý úspech).

Čítať ďalej
  • 14.01. 2020
  • 5. pšu

Knižné novinky