ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Kurz vedenia operácií na podporu mieru

Príslušníci Výcvikovej jednotky vojenských misií (VJVM) zo Základne výcviku a mobilizačného doplňovania (ZaVaMD) v Martine mali príležitosť zúčastniť sa 6. Kurzu vedenia operácií na podporu mieru a ich koordinácia (PSO CC) v priestoroch HDF PSTC (Hungarian Defence Forces Peace Support Training Centre) v maďarskom Szolnoku. HDF PSTC je jednotkou špecializujúcou sa na výcvik profesionálnych vojakov do operácií medzinárodného krízového manažmentu (MKM) rovnako ako VJVM/ZaVaMD.

Čítať ďalej
  • 07.12. 2022
  • ZaVaMD

Príslušníci Veliteľstva posádky Bratislava

obdarovali žiakov výtvarnej súťaže


V uplynulých dňoch odovzdali príslušníci Veliteľstva posádky Bratislava darčeky žiakom zo Základnej školy Pavla Horova v Bratislave a Základnej školy s materskou školou M. Nešpora v Bystričanoch, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže „Namaľuj svojho hrdinu.“

Čítať ďalej
  • 07.12. 2022
  • VePBA

Nácvik uvádzania do bojovej pohotovost

príslušníkov 1. mechanizovanej brigády


Na základe rozkazu náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky je od 6. decembra uvedené do bojovej pohotovosti a mobilizácie s plnením opatrení na ochranu síl nielen Veliteľstvo 1. mechanizovanej brigády, ale aj jej priamo podriadené útvary (14. prápor logistiky, 103. rota podpory velenia).

Čítať ďalej
  • 06.12. 2022
  • 1. mb

Intenzívny výcvik rbz a KIS

V dňoch 22. až 25. novembra 2022 sa uskutočnil intenzívny výcvik roty bojového zabezpečenia a komunikačno-informačných systémov (rbz a KIS) pod velením veliteľa roty kapitána Branislava Kamenického. Výcvik bol realizovaný v priestoroch TPC so strelnicou Ruská Nová Ves.

Čítať ďalej
  • 06.12. 2022
  • 20. prlog

Kurz obsluhy autožeriavov

V termíne od 21. novembra do 2. decembra 2022 bol v 41. zásobovacej základni Nemšová vykonaný kurz obsluhy autožeriavov triedy D1. Kurz riadili starší inštruktor nadrotmajster Pavol Ondrušek, inštruktor rotmajster Stanislav Námešný a výpomoc so skupiny výcviku základne nadrotmajster František Vydra.

Čítať ďalej
  • 06.12. 2022
  • ZaVaMD

Knižné novinky