ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Trebišovskí tankisti plnia úlohy na Lešti

Prvé tri februárové týždne sú príslušníci prvej tankovej roty trebišovského tankového práporu pod vedením zástupcu veliteľa roty nadporučíka Rastislava Bodnára vyvedení v priestoroch Centra výcviku Lešť.

Čítať ďalej
  • 17.02. 2020
  • Ministerstvo obrany SR

Z kanceláře přímo do boje

Aktivní záloha cvičila v Bechyni sebeobranu


Z celé republiky se sjeli příslušníci aktivní zálohy do Bechyně, aby si vyzkoušeli přežití v lese a boj zblízka. Osmnáctičlenná skupina pontonové roty strávila týden v posádce 15. ženijního pluku pod dozorem zkušených instruktorů.

Čítať ďalej
  • 17.02. 2020
  • Armáda ČR

Ocenění vojáků za službu v zahraničí

V Národním památníku na Vítkově v pátek 14. února nastoupilo více než padesát příslušníků české armády, kteří donedávna působili v zahraničních operacích v Afghánistánu, Kosovu či Itálii. Vybraní vojáci byli oceněni Záslužným křížem ministra obrany ČR a Čestným odznakem AČR Za zásluhy, všichni pak převzali Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí.

Čítať ďalej
  • 17.02. 2020
  • Armáda ČR

Slávnostné ukončenie kurzu v ZaVaMD

V piatok, 14. februára 2020 bol v priestoroch poddôstojníckej akadémie Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin (ZaVaMD) ukončený kurz pre výkonných poddôstojníkov, technikov rôt a kurz pre inštruktorov.

Čítať ďalej
  • 17.02. 2020
  • ZaVaMD

MO SR upozorňuje na presuny vojenskej techniky

Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl, ktoré sú naplánované v období od 17. do 23. februára 2020. Celkovo by malo ísť o 13 cestných presunov, pričom pôjde predovšetkým o presun poľských a slovinských vojakov.

Čítať ďalej
  • 17.02. 2020
  • Ministerstvo obrany SR

Knižné novinky