ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Plavby a brody 2021

V termíne od 30. augusta 2021 do 17. septembra 2021 je v priestoroch CV Lešť časť Vododrom vykonaný výcvik v prekonávaní vodných prekážok bojovými obrnenými vozidlami obrnenými transportérmi a brodenie tankov, kde si každoročne vodiči špeciálnych vozidiel precvičia prekonávanie vodných prekážok.

Čítať ďalej
  • 14.09. 2021
  • 2. mb

Štátny tajomník M. Majer sa poďakoval

indonézskej veľvyslankyni A. A. Asmady


Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer dnes v priestoroch rezortu obrany prijal veľvyslankyňu Indonézskej republiky na Slovensku Adiyatwidi Adiwoso Asmady. Pri príležitosti stretnutia pred ukončením jej viac ako štvorročného pôsobenia v SR jej poďakoval za prínos k všeobecnému rozvoju spolupráce medzi Slovenskou republikou a Indonézskou republikou.

Čítať ďalej
  • 14.09. 2021
  • Ministerstvo obrany SR

Komplexný štábny nácvik SOV

Spoločné operačné veliteľstvo Ozbrojených síl Slovenskej republiky, od svojho vzniku v apríli 2021, napreduje k postupnému dosiahnutiu plnej operačnej pripravenosti. Jedným z dôležitých krokov k naplneniu tohto cieľa bolo úspešne splniť úlohy komplexného štábneho nácviku veliteľstva, konaného od 07. do 10. septembra – ako jeden z podmienok k získaniu počiatočnej operačnej pripravenosti.

Čítať ďalej
  • 14.09. 2021
  • Spoločné operačné veliteľstvo

Cvičenie „Bratislava 2021“

V dňoch 8. až 10. septembra bolo Veliteľstvo posádky Bratislava súčasťou Čiastkového cvičenia Bratislava 2021, ktoré preverilo pripravenosť na plnenie úloh v prípade vyhlásenia vojnového stavu a nariadenia mobilizácie Ozbrojených síl SR.

Čítať ďalej
  • 14.09. 2021
  • VePBA

Ve čtvrtek vypukne Hradba,

letošní největší cvičení záložníků


Ve čtvrtek 16. září odstartuje celorepublikové cvičení aktivní zálohy teritoriálních sil Hradba 2021, do kterého se zapojí více než 1000 záložníků krajských vojenských velitelství a na 300 profesionálních vojáků z útvarů Armády České republiky.

Čítať ďalej
  • 13.09. 2021
  • Armáda ČR

Knižné novinky