ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Rozkaz ministra obrany ke Dni vzniku

samostatného československého státu
– 28. říjen 1918


Každý rok oslovuje své podřízené i vojáky ministr obrany ve zvláštním rozkazu ke Dni vzniku samostatného Československa. Nejinak je tomu i letos, kdy vzpomínáme na naše předky, legionáře, hrdiny, kteří se o náš stát přičinili. Tito vlastenci, Češi i Slováci, jsou pro nás v dnešních dnech také morální vzpruhou, abychom čelili novým výzvám hrdě se zdviženou hlavou.

Čítať ďalej
  • 27.10. 2020
  • Ministerstvo obrany ČR

Spolupráce UNOB a MLCC se zdárně rozvíjí

V úterý 6. října 2020 podepsali rektorka-velitelka Univerzity obrany plukovnice gšt. Zuzana Kročová a ředitel Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky plukovník gšt. Daniel Zlatník na půdě jediné vojenské vysoké školy dohodu o spolupráci, která vytváří základ pro další rozvoj vzájemné součinnosti v oblasti vojenské logistiky.

Čítať ďalej
  • 27.10. 2020
  • Univerzita obrany v Brně

Ustavující zasedání Vědecké rady UNOB

Ve středu 14. října proběhlo první zasedání nově ustanovené Vědecké rady Univerzity obrany v Brně. Na úvod zasedání předala předsedkyně vědecké rady rektorka-velitelka plukovnice gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., přítomným řádným členům a jednomu stálému hostu jmenovací dekrety.

Čítať ďalej
  • 26.10. 2020
  • Univerzita obrany v Brně

I obyčejní lidé zachraňují životy

V České republice je každodenně třeba krve či jejích složek od více než 2000 dárců. Krev je potřeba například při těžkých úrazech, řadě operací, léčbě otrav, pro lidi léčené umělou ledvinou nebo se zhoubnými nemocemi krve.

Čítať ďalej
  • 26.10. 2020
  • Univerzita obrany v Brně

Knižné novinky