ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Výstaviště v Českých Budějovicích zaplnila

vojenská technika a tisíce návštěvníků


Několik tisíc návštěvníků zavítalo v sobotu 26. května na druhý ročník Dne s armádou, který v areálu Výstaviště České Budějovice pořádalo Krajské vojenské velitelství České Budějovice ve spolupráci s jihočeskými vojenskými útvary. Zájemci si mohli prohlédnout přes dvacet kusů vojenské techniky, výstavu fotografií z vojenských misí nazvanou Ten druhý život, nechyběl projekt Ministerstva obrany ČR POKOS (Příprava občanů k obraně státu) či výstavní expozice Československé obce legionářské.

Čítať ďalej
  • 04.06. 2018
  • Armáda ČR

Cvičenie Strong Chain 2018 sa skončilo

Vydaním ENDEX-u bolo ukončené cvičenie Strong Chain 2018. Následne bolo vykonané vyhodnotenie cvičenia formou „After Action Review“ (AAR), ktoré konštatovalo, že ciele cvičenia boli splnené.

Čítať ďalej
  • 04.06. 2018
  • bbz

12. mprsk sa pripravoval na previerku CREVAL

12. mechanizovaná práporová skupina pod velením podplukovníka Vladimíra Dutku vykonala v dňoch 14. mája – 3. júna 2018 intenzívnu prípravu na zvládnutie certifikačného cvičenia podľa metodiky CREVAL, ktoré sa uskutoční v nadchádzajúcich dňoch.

Čítať ďalej
  • 04.06. 2018
  • 1. mb

Výcvik v preprave po železnici

Na základe „Plánu činnosti veliteľstva plrb“ na máj 2018 sa v dňoch 28. a 29. 5. 2018 uskutočnil výcvik v preprave po železnici vo VÚ 4405 NITRA. Zamestnanie malo dve časti, a to teoretickú prípravu štábu a veliteľov jednotiek a prípravu jednotiek a praktický výcvik jednotiek. Počas výcviku boli prítomní aj príslušníci NCVD OS SR, a to kapitán Ľubomír Ďuris a poručíčka Radka Basárová.

Čítať ďalej
  • 04.06. 2018
  • plrb

Knižné novinky