ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Presuny vojenskej techniky cez Slovensko

Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska na presuny vojenskej techniky zahraničných ozbrojených síl, ktoré sú naplánované v období od 5. do 11. augusta 2019. Celkovo by malo ísť o 11 cestných presunov zahraničných vojsk, pričom pôjde predovšetkým o presun amerických a poľských vojakov.

Čítať ďalej
  • 05.08. 2019
  • Ministerstvo obrany SR

Počet nováčků na Univerzitě obrany opět vzrostl

První srpnový den je již tradičně termínem zahájení vojenské základní přípravy, k níž nastupují budoucí studenti Univerzity obrany v Brně. Letos jich do zařízení Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově — nastoupilo celkem 418, což je o dvě desítky více než v loňském roce.

Čítať ďalej
  • 02.08. 2019
  • Ministerstvo obrany ČR

Detský letný tábor 22. mechanizovaného práporu

Príslušníci 22. mpr zorganizovali v dňoch 22. až 26. júla 2019 pilotný projekt – „Detský letný tábor“, ktorý sa konal v priestoroch 22. mechanizovaného práporu Michalovce. Cieľom projektu bolo počas letných prázdnin spestriť program deťom zamestnancov a vojakov 22. mpr. Počas celého týždňa bol pre deti pripravený pestrý program. Prvý deň bol uvítací, kde sa deti medzi sebou zoznámili a spoznávali sa.

Čítať ďalej
  • 02.08. 2019
  • 22. mpr

Trojstranné rokovanie hlavných predstaviteľov

geografických služieb


V dňoch 24. až 26. júla 2019 sa v Topografickom ústave Banská Bystrica konalo trojstranné rokovanie hlavných predstaviteľov geografických služieb armád Poľskej republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky.

Čítať ďalej
  • 02.08. 2019
  • TOPÚ

Knižné novinky