ATM

Špecializovaný mesačník zameraný na všetky oblasti vojenstva, distribuovaný v ČR a SR. Pre svoju odbornú úroveň, rozsah, náklad a vytvorenú distribučnú sieť má v oboch krajinách výsadné postavenie v príslušnom mediálnom segmente. Vychádza od roku 1969. Obsah: informácie o aktuálnych ozbrojených konfliktoch, misiách či cvičeniach vo svete; novinky medzi pozemnou, leteckou i námornou vojenskou technikou; články venované histórii vojenstva. Špeciálne vydania ATM a ATM International k výstavám IDET, IDEB, Eurosatory a ďalším.

Čeští vojáci v Litvě sbírali zkušenosti

Rozlehlý vojenský výcvikový prostor v Gaižiūnai v Litvě byl od 13. do 17. května dějištěm mezinárodního cvičení jednotek eFP, jehož cílem bylo procvičit odstranění nastražených zátarasů a ověřit schopnosti součinnosti mechanizované roty s ženijním družstvem za účasti německé a nizozemské techniky. Během jednoho týdne si vojáci vyzkoušeli různé situace, při kterých je zapotřebí koordinovat činnost a zajistit během výcviku bezpečnost všech cvičících. Na závěr se uskutečnilo sladění činností s využitím všech koaličních prostředků.

Čítať ďalej
  • 23.05. 2019
  • Armáda ČR

Jednání vojenských výborů EU a NATO

Ve dnech 21. a 22. května se náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata zúčastnil v Bruselu pravidelných jednání Vojenského výboru Evropské unie a Vojenského výboru NATO.

Čítať ďalej
  • 23.05. 2019
  • Armáda ČR

Branné súboje 2019 v Banskej Bystrici

podporili aj príslušníci Taktického krídla Sliač


Dňa 15. mája 2019 sa v priestoroch Strednej športovej školy Banská Bystrica uskutočnil branný súboj študentov z tohtoročnej série 3. ročníka Branných súbojov študentov stredných škôl. Cieľom týchto súbojov je podpora vlastenectva a budovanie branných zručností medzi mladými ľuďmi.

Čítať ďalej
  • 23.05. 2019
  • tks

Štátni tajomníci V4 rokovali v Tomášove

V dňoch 21. až 22. mája sa v Tomášove stretli štátni tajomníci ministerstiev obrany Vyšehradskej skupiny na rokovaní vo formáte „Senior Body“. Išlo o záverečné stretnutie počas slovenského predsedníctva vo V4, ktoré od júla prevezme Česká republika.

Čítať ďalej
  • 23.05. 2019
  • Ministerstvo obrany SR

Ve Staré Boleslavi se zabývali

bezpečností silničního provozu


V pondělí 13. května 2019 se již pošesté konala v posádce Brandýs nad Labem – Stará Boleslav dopravně-osvětová akce Den bezpečnosti silničního provozu 26. pluku velení, řízení a průzkumu.

Čítať ďalej
  • 23.05. 2019
  • 26. pvrp

Knižné novinky