Novinka: Aerodynamika a mechanika letu

Druhé, upravené vydanie učebnice


Medzi naše knižné novinky na leto 2020 sme zaradili aj titul Aerodynamika a mechanika letu. Ide o druhé, upravené vydanie tejto vysokoškolskej učebnice, ktorá má však širšie využitie. Viac vo vnútri článku.

Vzhľadom na úspech, s ktorým sa u leteckej verejnosti stretlo prvé vydanie publikácie Aerodynamika a mechanika letu, a reagujúc aj na dopyt po tomto druhu učebnice, roz-hodli sa autori Dušan Neštrák a Stanislav Szabo vydať jej druhé, upravené vydanie. Jednou z úprav v publikácií je pre-pracovanie všetkých schém a obrázkov do plnofarebného formátu.

Charakteristika publikácie:
Vysokoškolská učebnica pre poslucháčov magisterského a bakalárskeho štúdia zameraného na letecké inžinierstvo
• zodpovedá teoretickej príprave v odbore profesionálny pi-lot a technik prevádzky lietadiel
• užitočná aj pre ostatných záujemcov a odborníkov z leteckej praxe
• rovnice, príklady
• grafy, názorné nákresy
• ilustračné obrázky
• 448 strán, tvrdá väzba, formát A4.

Knihu si môžete kúpiť - TU.

-red-

Knižné novinky