Knižná novinka: Colonel UN – Plukovník OSN

Aktualizované


Vydavateľstvo Magnet Press Slovakia prišlo v apríli na trh s novým knižným titulom – Colonel UN (Plukovník OSN). Je o výnimočnom človeku, prvom veliteľovi slovenského kontingentu vo vojnou ťažko skúšanej JuhosláviiI, plk. Ing. Ľubomírovi Kolenčíkovi. Autor Bernard Roštecký v knihe čiastočne načrtol biografiu i prierez profesionálnym životom tohto dôstojníka, dnes už vo výslužbe. Dňa 4. júna v Galante sa uskutočnil krst tejto publikácie.

Na slávnostný akt uvedenia novej knižnej publikácie do života pozvali hostí Mesto Galanta, vydavateľstvo Magnet Press Slovakia, plk. v. v. Ing. Ľubomír Kolenčík a pplk. v. v. Dr. Bernard Roštecký. Miestom krstu sa stal kaštieľ Esterházyovcov v Galante, ktorá je rodiskom Ľubomíra Kolenčíka. Na slávnostnom akte sa zúčastnili aj primátor Galanty Peter Paška a bývalý predseda Trnavského samosprávneho kraja a bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Tibor Mikuš. Fotografie z krstu si môžete pozrieť v závere článku.

O knihe
V prvej časti publikácia zachytáva detstvo Ľubomíra Kolenčíka, jeho dospievanie, vojenskú službu vojaka a dôstojníka armády. Vyvrcholením je jeho pôsobenie v generálskej funkcii náčelníka Vojenskej správy pre Západoslovenský kraj a veliteľa Vyššieho doplňovacieho veliteľstva Západ.

Ďalšie dve kapitoly sa venujú najvýznamnejšej etape jeho vojenskej cesty, keď velil prvému slovenskému kontingentu misie OSN UNPROFOR na území bývalej Juhoslávie. Obsahujú fakty i spomienky o tejto prvej mierovej misii v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Vo vojnových podmienkach krvavého konfliktu plukovník Kolenčík vybojoval so svojimi vojakmi, príslušníkmi Slovenského ženijného práporu, výraznú medzinárodnú prestíž pre mladú Slovenskú republiku. Veliteľa i jeho vojakov to stálo to veľa obetavosti a úsilia. Jeho spomienky sú unikátnym svedectvom nielen o mierovej misii, ale aj o pomeroch vo vtedajšej tvoriacej sa armáde.

Záverečná časť knihy je venovaná životnému obdobiu Ľubomíra Kolenčíka po vojenskej službe. V novej profesii systémového inžiniera sa dokázal presadiť v civilnom podnikateľskom prostredí na Slovensku i v zahraničí. Veríme, že kniha sa stane pre čitateľa nielen zdrojom zaujímavých informácií, ale možno i zdrojom poučenia, že niekedy sa neoplatí byť prvým.

Publikácia obsahuje množstvo dobových fotografií i rôznych dokumentov.

Jazyk: slovenský, anglické resumé a slovensko-anglické popisy fotografií.

Knihu si môžete objednať TU.

-red-

Knižné novinky