Kniha Letov – v prodeji

Letos v březnu jsme vydali knihu nazvanou Letov. Tato obsáhlá a jedinečná publikace Jaroslava Zvěřiny podrobně mapuje stoletou historii tohoto podniku, jak vyplývá i z podtitulu knihy: „100 let od založení první československé továrny na letadla“.

Kniha formátu A4 zaznamenává na 294 stranách rok po roce nejdůležitější události firmy Letov a jejích nástupců od roku 1918 do současnosti. Poutavou formou napsaný text je doprovázen množstvím dobových fotografi í a historických dokumentů.
Cena: 690,- Kč/26,90 €.

Objednávejte/Objednávajte:

– v České republice ZDE

– v Slovenskej republike TU

Knižné novinky