Kniha SLOVENGBAT slávnostne uvedená do života

Unikátnu publikáciu s názvom SLOVENGBAT – Slovenský ženijný prápor mierových síl OSN v misii UNPROFOR a UNTAES 1993 – 1998, Spomienky a fakty, vydal v polovici septembra Magnet Press Slovakia s občianskym združením UN – VETERAN SLOVAKIA v spolupráci s Vojenským historickým ústavom Bratislava. Autormi diela sú Bernard Roštecký, Štefan Jangl, Imrich Szabó. Slávnostný akt uvedenia historickej publikácie do života sa konal 15. septembra v Palárikove.

Hostí na akt uvedenia publikácie do života spojený s čítaním z knihy, autogramiádou a následnou besedou pozvalo občianske združenie UN – VETERAN SLOVAKIA. Miestom krstu publikácie bola konferenčná sála a reštaurácia Wellness centra v Palárikove.

„Do rúk čitateľov sa dostáva kniha výnimočná svojím spracovaním i obsahom. Autori ju venujú ženám a mužom, ktorí pred dvadsiatimi piatimi rokmi odišli do vojnou zmietanej krajiny v mene nastolenia mieru. Pomáhali ľuďom sužovaným vojnovým utrpením v ich najťažších životných chvíľach. Zaslúžia si našu úctu a vďaku za dielo, čo vykonali v prospech mieru a ľudí na Západnom Balkáne,“ píše v knihe v úvodnom poďakovaní v mene autorov pplk. v. v. Dr. Bernard Roštecký.

Prvý veliteľ Slovenského ženijného práporu v mierovej misii OSN UNPROFOR, plk. v. v. Ing. Ľubomír Kolenčík, svoj príhovor v knihe končí slovami: „Považujem za potrebné zdôrazniť, že prácu na tejto knihe vnímam ako poctu, aj ako zodpovednosť. Chceli sme pripomenúť a navždy uchovať jednu epochu tragických vojnových udalostí v bývalej Juhoslávii, v miestach pôsobenia slovenských vojakov – tvorcov mieru. Odchádzali dobrovoľne do vojny predstavujúcej hrozbu pre celú Európu, ako rovnocenný partner po boku príslušníkov mnohých významných krajín. Boli poslami slovenskej mierovej politiky, ale svoje úlohy plnili predovšetkým ako ľudia. Ľudia, ktorí si uvedomili, že život človeka je to najcennejšie, a preto ho treba chrániť. Vystavení nebezpečenstvu ohrozenia vlastných životov pri náročných úlohách likvidácie mínových polí, obnovy a výstavby ciest i mostov a pri sprostredkovaní kontaktov znepriatelených strán dokázali prakticky dvadsaťštyri hodín denne pomáhať aj tam, kde to od nich nik nečakal. Všade tam, kde sa objavili, pamätajú si ich dodnes a v mnohých prípadoch si ich aj uctievajú. Pre Slovenskú republiku a pre mier vykonali neoceniteľné služby. Patrí im za to poďakovanie. Kniha, ktorú ste otvorili, má byť jeho súčasťou. Prajem vám príjemné a poučné čítanie.“

Publikáciu SLOVENGBAT si za cenu € 19,90 / 499 Kč môžete objednať – TU.

Text: Ján Begala
Foto: Vladimír Dobrovič

Knižné novinky