Babylon armád - 1. diel je v predaji

Magnet Press Slovakia v rámci edície Magnet Plus vydal 1. diel nového titulu Babylon armád, s podtitulom Boje medzi Ipľom a Hronom, zima 1944 – 1945. Publikácia od autora Pavla Šteinera vyšla 26. januára 2018.

„Pri úvahách, ako knihu nazvať, stále sa mi vracala myšlienka na všetkých tých vojakov, ktorí sa zúčastnili bojov na juhozápadnom Slovensku. Bolo ich veľa, boli to vojaci ozbrojených síl šiestich štátov a počet národností, ku ktorým patrili či sa hlásili, je ťažké vyčísliť... Pri tejto predstave automaticky prichádza človeku na um názov mesta, ktoré sa už v biblickom Starom zákone stalo synonymom miešania národov a jazykov, Babylon. A toto bol Babylon armád,“ uvádza autor v úvode knihy.

Pavol Šteiner ponúka čitateľom ucelený a doteraz chýbajúci pohľad na priebeh bojov v sektore sovietskej 7. gardovej armády na juhozápadnom Slovensku. Prvý diel sa zaoberá situáciou na bojiskách v období decembra 1944 a januára 1945. Zmienky o bojoch v tomto priestore sa v minulosti objavovali iba marginálne, v rámci väčších syntetických a encyklopedických diel. Napriek všetkému autor sa snažil zostaviť čo najplastickejší a najkomplexnejší obraz o situácii v kraji na dolných tokoch Ipľa, Hrona, Nitry a Váhu v uvedenom období, tak ako ju prežili vojaci všetkých zúčastnených armád i domáce obyvateľstvo. Použitie doteraz nepublikovaných prameňov z Ústredného archívu obrany Ruskej federácie a ich komparácia s ostatnými informačnými zdrojmi umožnila spracovať zaujímavý pohľad na „Babylon armád“ v skúmanom území na prelome rokov 1944 a 1945.

Druhý diel bude chronologicky pokračovať bojmi od februára do apríla 1945, respektíve operáciou Südwind a prvou fázou Bratislavsko-brnianskej operácie. Bude si všímať postoje civilného obyvateľstva, vojnové zločiny, ako aj pamätihodnosti, ktoré nám pripomínajú sledované udalosti. Zostáva veriť, že čitateľ získa dostatok poznatkov, ktoré mu umožnia lepšie poznať kraj, kde žije, beštialitu vojny a nezmyselnosť jej obetí…

Publikáciu si za cenu € 17,90 / 459 Kč môžete kúpiť – TU.

Informácie o titule:
Počet strán: 160
Väzba: pevná
Formát: 210 × 297 mm
Jazyk: slovenský
ISBN: 978-80-89169-44-3

Knižné novinky