Súťažná výstava ku dňu čs. letectva

Po niekoľko mesačnom čakaní na obnovenie činností KPM v priestoroch Posádkového klubu (PK) Trenčín bolo zorganizované stretnutie členov klubu.

Stretnutie sa uskutočnilo 19. septembra 2020 pri príležitosti dňa čs. Letectva v priestoroch PK Trenčín. Pôvodne bola akcia plánovaná ako verejná, ale kvôli opatreniam proti šíreniu Covid-19 sa usporiadatelia rozhodli ju organizovať len pre členov klubu.

Program súťažnej výstavy bol:

1. Súťažná výstava modelov

2. Workshopy: „Desatoro plastikového modelára“ a „Patinovacie techniky“

3. Beseda k činnosti KPM Trenčín

Ad 1.: Do súťažnej výstavy bolo zaregistrované 24 kusov modelov do dvoch vekových (deti do 15 rokov, dospelý) a 4-roch súťažných kategórií (lietadlá do 1:72, lietadlá nad 1:72, bojová technika a ostatné).

Ad 2.: Prvý workshop „Desatoro plastikového modelára“ viedol Pavol Homér. Zo všetkých bodov sa zameral na vysvetlenie potrebných nástrojov pre stavbu plastikových modelov.

Druhý workshop viedol Pavol Valo. Prakticky predviedol jeho postupy pri dokončovaní povrchovej úpravy modelu bojovej techniky

Ad 3.: V besede členovia klubu vyjadrili svoje návrhy na ďalšie smerovanie klubu. Klubové stretnutia budú viac praktické a zamerané na rozvíjanie a zdokonaľovanie modelárskych praktík. Otvorená bola aj téma za akých podmienok by klub viedol krúžok pre deti. Posledný bod diskusie bolo organizovanie verejných súťaží a že ich organizovanie je podmienené založením občianskeho združenia.

Počas stretnutia členovia klubu nadobudli množstvo poznatkov, ktoré využijú pri organizovaní väčších a verejných akcií a pre smerovanie činnosti Posádkového klubu Trenčín.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: mjr. Ing. Peter Červený /red
Foto: autor, António Kalik a Miroslav Vozár, Posádkový klub Trenčín

Knižné novinky