Tank T-64, Dokončení

T-64B (OBJEKT 447A)
Verzia T-64B, známa i pod krycím menom „Sosna“, bola ďalším významným modernizačným krokom v postupnom vývoji tanku T-64. V porovnaní s predošlou verziou T-64A došlo k ďalšiemu významnému zvýšeniu bojového potenciálu, predovšetkým hlavnej výzbroje.

Korene vzniku novej modifikácie siahajú na začiatok 70. rokov, kedy z vlastnej iniciatívy ChKBM došlo k započatiu konštrukčných prác hĺbkovej modernizácie sériového T-64A. Modernizačný návrh bol vytvorený tímom pod vedením prvého námestníka hlavného konštruktéra ChKBM Nikolaja Alexandroviča Šomina počas roku 1973. Nový projekt dostal označenie T-64A-2M. Za hlavné ciele si projekt kládol zlepšenie najdôležitejších parametrov stroja – palebnej sily, pasívnej ochrany a pohyblivosti.

Počas vypracúvania návrhu konštruktéri a technológovia predložili rad inovatívnych riešení, jako napr. nový spôsob tvorby viacvrstvového pancierovania veže, pri ktorom sa do rozstupových medzier medzi oceľové steny umiestňovala výplň tvorená perforovanými pancierovými lamelami, zaliatymi polyuretanom.

Text: Matej Paluda

Viac sa dočítate vo špeciálu Modelář Extra 28, ktorý vyšiel 20. 9. 2017

Obsah Modeláře Extra 28 nájdete – TU.

Knižné novinky