Dornier Do 22

Ještě když jsem studoval na střední škole, stále jsem měl na zdi pověšený plakát s bokorysy letadel používanými v jugoslávském království před 2. světovou válkou. Na plakátu byla řada zajímavých letadel, ale pro mě byl nejlákavější Dornier Do 22. Tento elegantní námořní parasol s tříčlennou osádkou patřil mezi Dornierovy nejobskurnější konstrukce vzniklé ve třicátých létech.

Estetika tohoto stroje na mne působí dodnes. Německá Luftwaffe jej nikdy nepoužívala, bylo vyrobeno jen 29 kusů určených pro export. Kromě Jugoslávie jej používalo Řecko, objednalo jej i Lotyšsko, ale tomu kvůli okupaci Sovětským svazem již nebyly dodány a čtyři kusy tak obdrželo Finsko.

Po rychlém obsazení Jugoslávie Němci v dubnu 1941 král a vláda odešli do exilu, armáda se rozpadla a její části byly pohlceny různými nacionalistickými a komunistickými guerillami. Vyhlídky letců Královských jugoslávských vzdušných sil byly temné. Zbaveni velení a bez jasných rozkazů pro ně nastal čas na záchranu život a vybavení. Jugoslávské Dorniery Do 22 se vydaly na epickou 2000 km dlouhou cestu napříč Středomořím. Po zastávkách na Korfu a Krétě nakonec dosáhli přístavu Abu Qir v Egyptě.

Text a foto: Aleksandar Sekularac

Více se dočtete ve speciálu Modelář Extra 36, který vyšel 8. 10. 2021.

Obsah Modeláře Extra 36 naleznete – ZDE.

Knižné novinky