Letectví + kosmonautika

Najčítanejší letecký časopis vydávaný v ČR a SR. Vychádza už od roku 1921. Obsah: aktuálne spravodajstvo; rozhovory, reportáže mapujúce aktuálne dianie v letectve doma a vo svete; rubriky zamerané na históriu, súčasnosť a budúcnosť leteckej dopravy, vojenské letectvo, letecký priemysel a kozmonautiku. Špeciálne vydania: ročenky nazvané Vzdušné síly Armády České republiky a Vzdušné sily Ozbrojených síl SR. Obsah ročníka: Je vždy pri obsahu čísla 12 daného roku.

Letiště Praha se zapojilo do podpory

českých sportovců v Jižní Koreji


Cesta za zlatou medailí začíná mnohdy na letišti. Proto se také Letiště Praha připojilo k podpoře českých sportovců v Jižní Koreji a vytvořilo sérií tří virálních videí.

Čítať ďalej
  • 15.02. 2018
  • Letiště Praha

Hluk z leteckého provozu

Proč a jakým způsobem je měřen i omezován


Pražské ruzyňské letiště, provozované akciovou společností Letiště Praha, je největším vzdušným přístavem v České republice, a v roce 2017 dosáhlo rekordu více než 15 milionů odbavených cestujících. Jejich rostoucí počet neznamená nutně nárůst počtu letadel, jelikož dopravci jsou aktivně motivováni k navyšování kapacit v rámci stávajících frekvencí. Díky tomu letiště ani v loňském roce nedosáhlo počtu leteckých pohybů z předkrizového roku 2008. Veškerý provoz spojený s fungováním letiště i přesto produkuje hluk, který je okolím vnímán jako nejvíce negativní vliv leteckého provozu. Letiště Praha proto v rámci organizační jednotky Ochrany životního prostředí zaměstnává tým specialistů, kteří se právě tématu hluku z leteckého provozu podrobně věnují.

Čítať ďalej
  • 15.02. 2018
  • Jiří Kučírek

Mezinárodní cvičení Ample Strike 2018

Mezinárodního cvičení Ample Strike, které bude v ČR probíhat od 3. do 14. září 2018, se zúčastní okolo patnácti zahraničních armád aliančních a partnerských zemí. Cvičení, jehož cílem je sladění výcviku předsunutých návodčích s leteckými osádkami a veliteli pozemních jednotek, se budou účastnit i příslušníci jednotek aktivní zálohy Vzdušných sil Armády ČR. Vojáci aktivní zálohy jsou primárně předurčeni k ochraně základen a útvarů Vzdušných sil.

Čítať ďalej
  • 14.02. 2018
  • Armáda ČR

Avia B.H.1 se představí na Aviatické pouti

Letošní sté výročí vyhlášení samostatného Československa je jistě důvodem k podrobnějšímu poohlédnutí se do naší historie. Již od počátku samostatné republiky mělo letectví pro Čechoslováky velký význam. Státní představitelé si uvědomovali jeho strategický význam a obyvatelé k letadlům vzhlíželi s obdivem. Proto se do bohaté československé letecké historie poohlédne i program dvacátého osmého ročníku Aviatické pouti, která se uskuteční na pardubickém letišti 2. a 3. června 2018.

Čítať ďalej
  • 14.02. 2018
  • Aviatická pouť

Knižné novinky