Program vrtulníků H-1 mění velení

Velitelství americké námořní pěchoty oznámilo změnu ve vedení programu lehkých a útočných vrtulníků H-1, pod který spadá i akvizice vrtulníků AH-1Z Viper a UH-1Y Venom pro Vzdušné síly Armády České republiky.

Kancelář programu H-1 Light/Attack Helicopters (PMA-276), která spadá pod US Marine Corps, uspořádala 25. března na pozemní základně Patuxent River v Marylandu slavnostní akt výměny velení, kdy plk. Vasilios Pappas nahradil plk. Davida Walshe. Ceremoniál vedl generálporučík námořní pěchoty Mark R. Wise, zástupce velitele pro letectví.

Během svého čtyřletého funkčního období byl Walsh odpovědný za zahraniční vojenské a domácí financování ve výši 5,1 miliardy USD, podporu nákupu vrtulníků, jejich provoz a údržbu, výzkum, vývoj, zkoušky a hodnocení. V rámci programu bylo na domácí trh pod jeho velením podle plánu a v souladu s cenou dodáno 113 strojů. Plk. Walsh měl rovněž na starosti zahraniční vojenské prodeje (FMS) 16 strojů AH-1Z Viper a osmi UH-1Y Venom do Bahrajnu a České republiky.

Walsh dále po celých Spojených státech amerických zřídil podpůrné týmy pro každou skupinu Marine Aircraft Groups. Jejich hlavním úkolem je řešit kritické problémy údržby, které by mohly negativně ovlivnit připravenost vrtulníků. Výsledkem je, že flotila strojů H-1 si v rámci námořní pěchoty udržuje nejvyšší připravenost.

Byl také zodpovědný za úspěšné zavedení výchozího udržovacího programu. Jedná se o pilotní program, který nyní jiné letecké programy úspěšně napodobují. Jeho cílem je určit požadavky provozní připravenosti, jež budou sloužit jako podpora strojů H-1 po celou dobu jejich životnosti.

V dalším působení bude Walsh pracovat na pozici ASN(RD&A), tedy vojenského asistenta podřízeného přímo náměstkovi ministra pro námořnictvo, jenž je zodpovědný za výzkum, vývoj a akvizici.

Pappas zahájil svou kariéru jako pilot stroje UH-1N a následně přešel na UH-1Y. Po několika misích se stal testovacím pilotem H-1 u Air Test and Evaluation Squadron (HX) 21. Poté sloužil v několika kancelářích, včetně PMA-276, kanceláři programu vrtulníků H-53 Heavy Lift Helicopters (PMA-261) a společné kanceláři programu V-22 (PMA-275).

Pappas je také absolventem školy námořní pěchoty a účastnil se korporátního stipendijního programu ministra obrany, v jehož rámci byl od června 2015 do června 2016 přidělen do společnosti EMC Corporation. Naposledy působil jako vojenský asistent ASN (RDA).

Text a foto: NAVAIR /KuJ

Knižné novinky