Každá směna letištních hasičů musí

projít řadou odborných výcviků


I přes složitou epidemickou situaci je nutné udržovat odbornou připravenost veškerého personálu. Během února procházeli příslušníci všech směn letištních hasičů pravidelnými nácviky.

„Školení v poskytování první pomoci jsme zaměřili na provádění kardiopulmonální resuscitace za použití automatického externího defibrilátoru. Vyzkoušeli jsme i třídění zraněných metodou START a bylo nutné seznámit příslušníky s novými zdravotnickými prostředky ve výbavě, například novou brašnou pro třídění raněných, obvazovým materiálem, resuscitačními pomůckami a imobilizačními pomůckami pro zajištění zlomenin“ říká instruktor nadrotmistr Pavel Hrnčál.

Použití dýchacího přístroje nacvičují každého čtvrt roku
Ke drilování by se dal přirovnat nácvik v používání dýchacího přístroje. Správně si nasadit, upevnit a použít dýchací přístroj je pro hasiče alfou a omegou. Musí jej zvládnout okamžitě a poslepu, neboť bez něj se neobejde téměř žádný zásah. „Použití dýchacího přístroje musíme procvičovat jednou za 3 měsíce. Tentokrát jsme zvolili výstup a sestup na budově Sila s výškou 60 m,“ sděluje Hrnčál. Pro představu jde o výstup do dvacátého patra panelového domu v zásahovém obleku a nasazeném dýchacím přístroji, což obnáší cca 20 kg zátěže. A na to už musí mít naši profíci pořádnou fyzičku.

Metoda třídění START (S-snadná, T – terapie, A – a, R – rychlé, T – třídění) se používá pro třídění osob postižených mimořádnou událostí v nebezpečné zóně (nelze vytvořit podmínky pro bezpečný zásah zdravotnických pracovníků, nemusí jít jen o únik nebezpečné látky) nebo v případě většího počtu postižených osob (zpravidla nad 10 osob), kdy je nedostatek zdravotnických pracovníků vzhledem k počtu postižených osob. Cílem je stanovit prioritu transportu zraněných osob na stanoviště třídění raněných v prostoru pro poskytování přednemocniční neodkladné péče, kde je jim poskytnuta zdravotní péče členy výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby.

Principem je odhad a označení závažnosti poranění a stanovení pořadí k transportu z nebezpečné zóny podle pásky příslušné barvy případně doplněné číslicí (1, 2, 3, 4 nebo i symbolem), který je přidělen každé oběti.

Metoda START je použitelná bez jakéhokoliv základního přístrojového vybavení. V průběhu třídění hasiči poskytují neodkladnou první pomoc a provádějí úkony zajišťující základní životní funkce (například zástava silného krvácení, podpora dýchání) v nebezpečné zóně.

Při vyšším počtu zraněných osob je nedostatek času na rozhodování a řízení záchranných prací, panika a posttraumatický stres zraněných i záchranářů, prodlení v zahájení léčby a odsunu, nedostatek zdravotnických pracovníků, prostředků, zdravotnických přístrojů a léčiv.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: npor. Mgr. Iva Machová /r
Foto: Správa letiště Pardubice

Knižné novinky