Z českého nebe a leteckých map

zmizely letové tratě


Úspěšným provozním přechodem byl státním podnikem Řízení letového provozu ČR ve čtvrtek 24. února úspěšně završen projekt realizace létání po volných tratích tzv. Free Route Airspace (FRA), který v českých podmínkách nese označení FRACZECH.

Podnik tak využil aktuálního propadu letového provozu v souvislost s pandemií Covid-19 k dokončení a zavedení tohoto významného provozního projektu, který usnadní návrat k normálnímu vývoji při zachování efektivity poskytování letových provozních služeb.

Zjednodušeně řečeno po mnoha letech z obrazovek řídících letového provozu i leteckých map zmizí typické „čáry“, tedy letové tratě, a to nad letovou hladinou FL 95 (přibližně 3 kilometry). Ve FRACZECH mohou uživatelé vzdušného prostoru plánovat lety po tzv. volných tratích mezi vybraným vstupním a určeným výstupním bodem, na rozdíl od dosavadní pevně definované struktury letových tratí. Hlavním přínosem FRACZECH je možnost pružnější a rychlejší reakce na změny v provozních tocích a požadavky leteckých provozovatelů. Tato změna přináší větší variabilitu plánování a v některých případech i napřimování trajektorie. Letový plán bude také lépe odpovídat skutečně proletěné trajektorii.

Realizovaná změna přináší prostředek, jak rychleji reagovat na změny v poptávce našich uživatelů a napomáhá k udržení atraktivity našeho vzdušného prostoru, což je v časech výrazného poklesu objemu letecké dopravy, kdy se každé přelétávající letadlo počítá, klíčové.

Z evropské legislativy vyplývá povinnost zavést FRA jako nezbytnou podmínku pro integraci do nadnárodního FRA prostoru, který uvedené přínosy výrazně znásobí. Výrazně se tak napřímí tok letového provozu nad Evropou.

Text a foto: Řízení letového provozu ČR

Knižné novinky