Najvyššie položené stále pracovisko OS SR

Priestory roty rádiolokačného prieskumu Močiar v Štiavnických vrchoch predstavujú najvyššie položené trvalo obsadené pracovisko celých našich ozbrojených síl. Jeho zabezpečovacia časť sa nachádza v nadmorskej výške okolo 730 metrov nad morom a bojová vo výške 792 metrov.

Podľa jej veliteľa kapitána Daniela Németa rota zabezpečuje nepretržitý rádiolokačný prieskum vzdušného priestoru Slovenska a plní úlohy v rámci NATINAMDS (Integrovaného systému protivzdušnej obrany NATO). Zvolenská brigáda riadenia vzdušných operácií má svoje jednotky rozložené po celom Slovensku, od jeho západu až po východ. Veliteľ brigády plukovník Miroslav Mišovic na margo práce príslušníkov jednotky na Močiari hovorí: „Pôsobia v oblasti, ktorá je v ťažko dostupnom horskom teréne, kam sa najmä v zimnom období musia často zložito dostávať. Spomínané podmienky od nich vyžadujú zanietenie pre prácu a zrieknutie sa niektorých vymožeností, ktoré sú pre iných profesionálnych vojakov pôsobiacich v mestách bežné.“

Veliteľ roty kapitán Daniel Német si zvykol na život ďaleko od civilizácie, kde stretávajú diviakov, jelene, líšky, ale aj ďalšiu zver. Na rôznych pozíciách tu pracuje už od roku 2002, keď ukončil v Liptovskom Mikuláši štúdium vojenskej akadémie. Zvykol si, že na bojovú časť treba vyvážať nielen stravu, ale aj pitnú vodu či naftu na pohon elektrocentrály. Hovorí, že práca na Močiari je pre tých, ktorí sa takýchto podmienok nezľaknú. Na druhej strane podľa neho utužuje vojenský kolektív. Vďaka takým zanieteným profesionálom a odborníkom, ako je veliteľ družstva rotný Branislav Lukáč, ktorý na kopci pôsobí už od roku 1994, veliteľ družstva operátorov rotný Štefan Boroška, skladník PHM rotný Miroslav Dobák, veliteľ hospodárskeho družstva rotný Marián Matúška či technik rotmajster Pavol Uhliar sa im úlohy pri ochrane nášho vzdušného priestoru darí plniť. Mnohí príslušníci roty v uplynulom i súčasnom období navyše pôsobia ako výpomoc pri organizácii testovania, v zdravotníckych zariadeniach a podľa potrieb regionálnych úradov verejného zdravotníctva od Brezna až po Veľký Krtíš či Žiar nad Hronom.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Jozef Žiak, MO SR via Veliteľstvo Vzdušných síl OS SR Zvolen, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky