SR sa pripojila k rozšíreniu projektu NATO

o spoločnom obstarávaní a skladovaní leteckej munície


Slovenská republika sa pripojila k iniciatíve Severoatlantickej aliancie o rozšírení mnohonárodnej spolupráce pri špecifikácii, obstarávaní a skladovaní presne riadenej leteckej munície na oblasť všetkých druhov leteckej munície. Podpisom doplnku k memorandu o porozumení k projektu Presne navádzanej munície typu vzduch-zem (Air to Ground Precision Guided Munitions) to potvrdili minister obrany SR Jaroslav Naď spolu s ostatnými ministrami obrany zapojených krajín.

„Vďaka tomuto doplnku budú môcť krajiny Aliancie v súčinnosti s NSPA realizovať spoločné nákupy a spolupracovať pri skladovaní po novom už všetkých druhov leteckej munície. Ide tak o významné rozšírenie kooperácie v tejto oblasti, ktorá bude prínosom tak z ekonomického hľadiska pri šetrení prostriedkov v rámci prípadných spoločných nákupov, ako aj pri ďalšom prehlbovaní interoperability spojencov,“ vyzdvihol minister obrany SR Jaroslav Naď.

Zároveň priblížil, že Slovensko predpokladá v budúcnosti prostredníctvom tohto projektu obstarávať napríklad muníciu pre viacúčelové taktické stíhacie lietadlá F-16. Obstaranie sa bude odvíjať od spotreby munície dodanej v rámci zmluvy na túto novú leteckú techniku a tiež od aktuálnych potrieb Ozbrojených síl SR.

Projekt spolupráce členských krajín NATO v oblasti presne navádzanej munície typu vzduch-zem bol iniciovaný Dánskom v roku 2014. Slovensko pristúpilo k projektu v roku 2019, pričom v súčasnosti je do neho zapojených celkovo 14 krajín.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR – KOd /r

Knižné novinky