Zpevnění stávajících drah v Benešově dokončeno

Ve středu 23. 12. 2020 došlo mezi zástupci investora a dodavatele k podpisu všech dokumentů ohledně ukončení a převzetí stavby „Zpevnění RWY a SZZ, Letiště Benešov“.

Letiště Benešov tímto získalo zpevnění stávajících drah pro vzlety a přistání (RWY), zpevnění pojezdových drah (TWY) a odbavovacích ploch, a to položením plastových zatravňovacích roštů. 

Zároveň proběhla instalace světelného zabezpečovacího zařízení na dráze RWY 24/06 a pojezdové dráze TWY C tak, aby letiště v tomto provozním rozsahu bylo způsobilé pro letecký provoz VFR noc.

„Děkujeme všem za přípravu a za realizaci tohoto významného projektu, který posunul letiště Benešov z hlediska bezpečnosti a kvality na mnohem vyšší úroveň odpovídající leteckému provozu v 21 století," uvedl Jiří Procházka ze společnosti F AIR, jež na uvedeném letišti působí.

Text a foto: F AIR /red

Knižné novinky