Usmernenie k podmienkam vstupu do Veľkej Británie

Od 18. januára 2021 sú pre vstup do Spojeného kráľovstva aktualizované všeobecné podmienky, ktorých cieľom je znížiť riziko prenosu vírusu Covid-19.

Negatívny test
Dôležitou podmienkou pre vstup do Veľkej Británie je negatívny výsledok PCR, LAMP alebo antigénového testu, ktorý nie je starší viac ako 72 hodín.

POZOR: Vyžaduje sa originál v anglickom, španielskom alebo francúzskom jazyku (preklad originálu nebude akceptovaný).

Kontrola negatívneho testu bude prebiehať aj na letisku Košice a cestujúci bez potvrdenia môže byť odmietnutý z prepravy do cieľovej destinácie.

Certifikát o teste môže byť v papierovej podobe, ale aj e-mailovým či SMS potvrdením, ktoré stačí pri kontrole ukázať v mobilnom zariadení.

Potvrdenie o teste musí obsahovať:

– meno, ktoré sa zhoduje s menom na cestovných dokladoch,

– dátum narodenia alebo vek,

– výsledok testu,

– dátum odobratia vzorky (alebo prijatia vzorky v laboratóriu),

– názov poskytovateľa testu a kontaktné údaje,

– typ a názov testovacieho zariadenia.

– Negatívny test sa vyžaduje u každého cestujúceho, okrem detí do 11 rokov.

– Sankcia pri nedodržaní podmienok je £500 (cca 560 €). Pravosť a správnosť negatívneho testu overí aj hraničná kontrola v Británii.

Karanténa
Napriek negatívnemu testu je potrebné absolvovať povinnú 10-dňovú domácu karanténu.

Formulár na dohľadávanie cestujúcich
Pre každého cestujúceho stále platí povinnosť vopred vyplniť tzv. Passenger Locator Form, ktorý slúži na dohľadávanie kontaktov na palube.

Text: Letisko Košice

Knižné novinky