Minister obrany Naď dostal mandát rokovať

o obstaraní 3D rádiolokátorov s vládou Izraela


Vláda SR dnes súhlasila s návrhom rezortu obrany na obstaranie 17 kusov 3D rádiolokátorov formou vláda-vláda z Izraela. Ide o najvýhodnejšiu komplexnú ponuku za obstarávaciu cenu 148 200 000 eur s DPH, ktorá v plnom rozsahu vyhovuje technickým a operačným požiadavkám Ozbrojených síl SR. Nová technika nahradí 24 radarov, z ktorých všetky okrem jedného sú už po technickej životnosti.

„Slovensko sa snažilo obstarať funkčné, moderné a spoľahlivé radary už od roku 2010, no z rôznych dôvodov k tomu nikdy nedošlo. Som preto veľmi rád, že súčasnej vláde sa to podarilo – reálne, efektívne a transparentne. Ochrana vzdušného priestoru je totiž kľúčovým faktorom zabezpečenia našej priority, teda bezpečnosti krajiny a našich obyvateľov,“ ocenil toto zodpovedné rozhodnutie vlády minister obrany SR Jaroslav Naď.

Zároveň informoval, že Ministerstvo obrany SR predložilo vláde SR okrem ponuky z Izraela aj ponuku Veľkej Británie za 193 487 995 eur s DPH a Francúzska za 249 939 000 eur s DPH. Obe však cenou prekročili predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá bola stanovená vo výške 155 mil. eur. V prospech izraelskej ponuky bola okrem najnižšej ceny a plne vyhovujúcim parametrom, tiež analýza Agentúry NATO pre komunikačné a informačné technológie, ktorá ju označila za najvýhodnejšie riešenie v oblasti integrácie systémov do prostredia NATO. Rovnaký systém monitorovania vzdušného priestoru obstarali pritom aj Česká republika a nedávno aj Maďarsko.

K výhodnosti vybranej ponuky ďalej minister uviedol, že ide o špičkovú kvalitu za nižšiu cenu, akú ponúkal Izrael v predchádzajúcom tendri v roku 2019. Celkovo ide o rozdiel 5 mil. eur, pričom ďalším významným rozdielom je aj úspora 32 mil. eur v rámci nákladov na životný cyklus radarov. Okrem toho má víťazná ponuka garantovať preinvestovanie až do 35 % sumy, teda približne 50 miliónov eur, na Slovensku. „Tieto peniaze tak poslúžia na podporu domácej ekonomiky a zamestnanosti, pričom Izrael splnil tiež podmienku o deklarovaní zapojenia slovenského obranného priemyslu do projektu obstarania, pričom budeme trvať na tom, aby priemyselným partnerom na Slovensku bol štátny podnik pôsobiaci v obrannom priemysle,“ povedal minister J. Naď.

Ďalším dôležitým faktorom posilňujúcim legitimitu rozhodnutia vlády bola aj transparentnosť celého procesu tendra, v rámci ktorého sa ani raz nemenili podmienky súťaže, pričom zásadou bola aj otvorená komunikácia so všetkými zúčastnenými stranami – ak niektorá z krajín predložila doplňujúcu otázku, odpoveď rezortu dostali všetci uchádzači v rovnakom čase. Okrem toho boli všetkým zúčastneným stranám k dispozícii nepretržité konzultácie a možnosť predkladať čiastkové ponuky.

Šéf rezortu obrany v tejto súvislosti zároveň zdôraznil, že jednotlivé ponuky vyhodnocovala komisia 42 odborníkov rezortu obrany, pričom do procesov výberu nezasahovali žiadne záujmové skupiny či politici a ani on sám.

Obstaraním 17 kusov mobilných 3D rádiolokátorov stredného, malého a blízkeho dosahu zabezpečí rezort obrany nepretržitý rádiolokačný prieskum riadenia letovej prevádzky, neustály prehľad o situácii v rámci vzdušného priestoru SR a tiež Integrovanej protivzdušnej a protiraketovej obrany NATO. Zároveň bude výrazným spôsobom posilnená ochrana schengenskej hranice. Po dnešnom rozhodnutí vlády SR začne rezort obrany rokovania so zástupcami vlády víťaznej ponuky s cieľom dorokovať potrebné podmienky a ďalšie kroky. V prípade dohody a splnenia všetkých podmienok dostal minister mandát podpísať obstarávací kontrakt. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu do 31. 3. 2021, bude rezort obrany rokovať s vládou Veľkej Británie a následne prípadne s vládou Francúzskej republiky.

Text ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR – KOd /r

Knižné novinky