Pripomíname si históriu nielen pri výročiach

Reflexia k 75. výročiu ukončenia druhej svetovej vojny v Európe


Už 75 rokov oživujeme v pamäti ukončenie doposiaľ najkrvavejšieho vojnového konfliktu v dejinách ľudstva. V minulosti sa tak stávalo aj na oslavách podfarbených ideológiou vládnuceho režimu.

Dôležité ale je, že odvtedy sme v našej krajine nepoznali krutosť vojny. Žiaľ, starí a prastarí rodičia áno. Nedá sa z histórie vymazať to, čo pre nás urobili v čase druhej svetovej vojny nielen oni, ale aj bojovníci z iných krajín, známi hrdinovia i neznámi vojaci. Preto si pripamätávame málo známe i závažné udalosti, menej výrazné i veľké osobnosti, lebo všetko patrí do našich dejín a všetci sú ich súčasťou.

Už len na poli letectva vykonali naši predkovia veľa. Spomeňme vznik 1. čs. samostatného stíhacieho leteckého pluku v ZSSR, ktorý sa ako prvá jednotka čs. zahraničného vojska presunul 17. 9. 1944 na povstalecké územie Slovenska a na druhý deň sa zapojil do bojov, jeho činnosť v prospech povstaleckej 1. čs. armády na Slovensku vrátane ovládnutia vzdušného priestoru nad bojujúcimi pozemnými jednotkami, ako aj počas nemeckej generálnej ofenzívy na potlačenie SNP.

Text: Ján Begala, Petr Švanda
Foto: J. Begala a archív P. Švandu

Viac sa dočítate v Ročenke Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky 2020, ktorá vyšla 30. októbra 2020.

Obsah ročenky nájdete - TU.

Knižné novinky