Vzdušné sily Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Prinášame tradičný stručný prehľad organizácie Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ako aj niektorých organizačných a personálnych zmien na veliteľských a riadiacich postoch, ku ktorým došlo v období od vydania vlaňajšej ročenky (september 2019 – august 2020).

Veliteľstvo vzdušných síl OS SR
Na postoch hlavných funkcionárov Veliteľstva Vzdušných síl OS SR nastali začiatkom jesene tohto roka niektoré personálne zmeny. Stihli sme ich zapracovať do pripraveného materiálu ešte pred vydaním ročenky.

Veliteľom vzdušných síl je genmjr. Ing. Ľubomír Svoboda (od 14. júla 2017, do funkcie ustanovený dňom 1. augusta 2017). Funkciu jeho zástupcu prevzal po brig. gen. Ing. Róbertovi Kleštincovi plk. Ing. Róbert Tóth. Veliacim poddôstojníkom je šbnrtm. Bc. Peter Kuka. Na poste náčelníka štábu je plk. Ing. Ladislav Dovhun, MA, a ako jeho zástupca pôsobí plk. Ing. Adolf Uličný. Na čele operačného štábu veliteľstva pôsobia nasledovní dôstojníci: Náčelníkom odboru plánovania použitia a rozvoja vzdušných síl bol plk. Ing. Peter Baliak (v čase uzávierky ročenky funkcia neobsadená), náčelníkom odboru bojovej prípravy sa stal plk. Ing. Adolf Daubner, ktorý túto funkciu prevzal po plk. Ing Jozefovi Hausnerovi. Odbor logistiky vedie plk. Ing. Rastislav Kapa a odbor špeciálnych leteckých a technických služieb plk. Ing. Vladimír Zastko.

Text: RNDr. Michal J. Stolár
Foto: autor, Ján Begala, VzS

Viac sa dočítate v Ročenke Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky 2020, ktorá vyšla 30. októbra 2020.

Obsah ročenky nájdete - TU.

Knižné novinky