MO SR predloží Bezpečnostnej rade a vláde SR

tri najlepšie ponuky na dodanie 3D rádiolokátorov do konca roka


Ministerstvo obrany SR predloží výsledný návrh riešenia obmeny rádiolokačnej techniky vzdušných síl Bezpečnostnej rade a vláde SR do 31. decembra 2020, teda tak, ako mu to vyplýva z platného uznesenia vlády SR. Rezort obrany si od uchádzačov vyžiadal doplňujúce informácie, ktoré v súčasnosti vyhodnocuje projektový tím zložený z odborníkov rezortu obrany.

„V dotazníku žiadosti o vládne návrhy sme totiž požadovali bližšie informácie o obstaraní formou vláda – vláda a tiež o zapojení slovenského obranného priemyslu do zabezpečenia bezpečnosti dodávok počas celého životného cyklu radarov. Od uchádzačov sme teda požadovali konkrétnu formu záruky - potvrdzujúci list, ktorý by ich zaväzoval k potenciálnej spolupráci s naším obranným priemyslom,“ priblížil predmet posudzovania projektového tímu minister obrany SR Jaroslav Naď.

O doloženie informácií požiadalo Ministerstvo obrany SR päť krajín (Francúzsku republiku, Izraelský štát, Maďarskú republiku, Spojené štáty americké a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) ešte 26. októbra 2020, pričom termín na predloženie doplňujúcich informácií bol stanovený do 27. novembra 2020.

Poskytnuté informácie má do dnešného dňa posúdiť projektový tím, pričom tri najlepšie ponuky na obmenu rádiolokačnej techniky Vzdušných síl OS SR (stredného, malého a blízkeho dosahu) následne predloží ministrovi obrany SR, ktorý ich predstaví Bezpečnostnej rade a vláde SR.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR – KOd /r

Knižné novinky