ERA se zúčastnila virtuální konference

„Nové trendy ve zpracování signálů“


Pardubická společnost ERA se zúčastnila virtuální konference NTSP 2020, konané v říjnu letošního roku na Slovensku.

V rámci konference o nových trendech ve zpracování signálů (NSTP - New Trends in Signal Processing) vystoupil zástupce ERA z oddělení strategie Vojtěch Stejskal s online prezentací s názvem Trendy v oblasti pozemního ESM/ELINT (v originále Trends in ground-based ESM/ELINT surveillance).

V ní představil vlastnosti PET (pasivních sledovacích) systémů a trendy vývoje nových funkcionalit reflektující stávající bezpečnostní hrozby. Konference je dalším příkladem, že ERA se i přes omezení v době lockdownu nevzdává vědecké a přednáškové činnosti, která je pro každou znalostní firmu nepostradatelná.

Text: ERA /r

Knižné novinky