Vojenskí policajti zasahovali v lietadle

Vojenská polícia neustále nadobúda nové spôsobilosti. Podľa majora Martina Jašša, vedúceho staršieho dôstojníka – špecialistu odboru operácií a policajných činností to súvisí s novelou zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. 5. 2019. Vojenská polícia podľa nej nadobudla nové oprávnenie v oblasti zaisťovania ochrany lietadiel vo vojenských službách a ich letov.

„Toto oprávnenie umožňuje Vojenskej polícii zabrániť protiprávnemu činu na palube lietadla, zamedziť vneseniu zakázaného predmetu na palubu lietadla, zamedziť neoprávnený vstup na palubu lietadla,“ hovorí major Jaššo. Tieto oprávnenia ale okrem iného vyžadujú znalosť metód ručnej prehliadky na úrovni, ktorá postačuje na zabezpečenie odhalenia zakázaných predmetov a schopnosť identifikovať zakázané predmety. Znalosť postupov v reakcii na mimoriadne situácie najmä z dôvodu ochrany posádky, lietadla, pasažierov, prevážaného tovaru a v neposlednej rade ochrany samotného lietadla. Preto vybraní príslušníci vojenskej polície odboru policajného výkonu Bratislava, z oddelenie ochrany osôb a sprevádzania absolvovali v uplynulých dvoch týždňoch špeciálny výcvik na získanie tejto spôsobilosti.

Jeho záverečná praktická časť sa udiala v priestoroch dopravného krídla Kuchyňa na lietadlách C-27J Spartan a L-410UVP-E20. Na tejto časti sa okrem vojenských policajtov zúčastnili aj osádky lietadla Spartan. Kapitán lietadla major Gabrieľ Ťáhla takúto možnosť v mene svojej osádky privítal. „Podstatne rozšírila naše obzory v oblasti ochrany na palube lietadla, ale aj pri príprave na let. Každý z osádky od kapitána lietadla, cez palubného technika až po palubnú sprievodkyňu našiel množstvo zaujímavých podnetov pre svoju prácu.“

Kapitán Ján Pivarči v mene vojenských policajtov privítal takýto kurz. Podľa neho okrem iného spoznali, ako zistiť prípadné výbušniny a ďalšie zakázané predmety v lietadlách. Spoznali odpovede na mnohé svoje otázky. Spoznali, že sa musia vyznať aj v množstve domácich a medzinárodných predpisov a nariadení v tejto oblasti. „Nečakali sme, že správne čítanie rentgenových snímok je také náročné. Nepoučený človek nemá šancu vyhľadať a detekovať predmety, ktoré môžu byť na palube lietadla hrozbou bezpečnosti. Je potrebné mať skúsenosti, aby človek vedel odhaliť nebezpečné predmety a komponenty, ktoré na prvý pohľad vyzerajú celkom neškodne. Vidieť súvislosti, ako sa môžu dať jednotlivé zložky pospájať a nakoniec vedia vytvoriť nástražný výbušný systém, či zbraň. Rovnako sme zistili, že je náročné zasahovať na palube lietadla v stiesnených podmienkach proti páchateľovi. A to sme boli na zemi, nie vo vzduchu, kde takýto zásah sťažuje turbulencia.“

Dvojtýždňový kurz podstatne rozšíril vedomosti a skúsenosti vojenských policajtov v tejto oblasti. Okrem iného s určitým počudovaním a prekvapením zistili, kde všade sa dajú ukryť výbušniny a nástražné výbušné systémy na vonkajších plochách a predovšetkým vo vnútri lietadla Spartan. Vedúci kurzu Roman Hrubý zo spoločnosti Pelta, ktorý mnoho rokov pôsobil v rámci policajného zboru pri ochrane a bezpečnosti lietadiel a letov na palubách lietadiel, má v tejto oblasti množstvo skúseností z domácich i medzinárodných letov. Vysoko ocenil prístup vojenských policajtov k výuke a ocenil ich snahu získať potrebné vedomosti a praktické zručnosti.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Jozef Žiak, Ministerstvo obrany SR via Vojenská polícia, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky