Slávnostná rozlúčka s veliacim poddôstojníkom

Dopravného krídla Kuchyňa


Dňa 11. septembra 2020 sa v Dopravnom krídle Kuchyňa uskutočnil slávnostný nástup pri príležitosti odovzdania funkcie veliaceho poddôstojníka dopravného krídla Kuchyňa, ktorú viac ako 2 roky zastával nadrotmajster Michal Zelenák.

Slávnostného nástupu sa zúčastnil aj hlavný poddôstojník OS SR, štábny nadrotmajster Marcel Kaniak, veliaci poddôstojník Vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky štábny nadrotmajster Peter Kuka a veliaci poddôstojníci podriadených útvarov Vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Veliteľ dopravného krídla Kuchyňa plukovník Peter Prokop spolu s veliacimi poddôstojníkmi mu odovzdali pamätnú medailu Vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky a disciplinárnu odmenu vo forme zapísania sa do vojenskej kroniky a zároveň sa mu poďakovali za odvedenú prácu v prospech dopravného krídla a zaželali mu pevné zdravie a veľa úspechov v služobnom a osobnom živote.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: čat. Pavol Bujala, Dopravné krídlo generála Milana Rastislava Štefánika Kuchyňa, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky