Záměr náboru pilotů a palubních střelců

do AZ 22. základny vrtulníkového letectva


Přijetí zájemců o službu v AZ u 22. zVrL na pozice pilot a palubní střelec je z důvodu kapacity leteckého výcviku plánováno následujícím způsobem

Přijímání zájemců bude rozděleno do 3 fází s odlišnými požadavky na profesní způsobilost uchazečů.

1. Fáze – výcvik AZ v roce 2021
Uchazeč musí mít platný průkaz způsobilosti vydaný ODVL MO (Odbor dohledu nad vojenským letectvím) a kvalifikaci na typ Mi-171.

2. Fáze – výcvik AZ v roce 2022
V této fázi bude nábor zaměřen na piloty odcházející do zálohy s cílem udržet v platnosti jejich průkazy způsobilosti a začlenit je do AZ.

3. Fáze – 2023 dále
Nábor bude zaměřen na piloty, kteří byli držiteli průkazu způsobilosti a typové kvalifikace Mi-17, Mi-171, jejichž platnost vypršela, s cílem platnost průkazu obnovit a piloty začlenit do AZ.

Text: 22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou /r

Knižné novinky