V Bratislave merajú spokojnosť cestujúcich

Na bratislavskom letisku inštalovali prístroje na meranie spokojnosti cestujúcich Pre zlepšenie kvality služieb cestujúcim, ktorí odlietajú z Letiska M. R. Štefánika, alebo naň prileteli, inštalovalo letisko od decembra v budove terminálu spolu 6 prístrojov na meranie spokojnosti cestujúcich. Svoj názor môžu vyjadriť kliknutím na emotikon na elektrickej obrazovke.

Prostredníctvom emotikonov na elektrických obrazovkách môžu pasažieri vyjadriť spokojnosť s čistotou toaliet, orientáciou na letisku či celkovým dojmom.

Systém Monoboard je spätnou väzbou zo strany zákazníkov, ktorí odpovedajú prostredníctvom usmievavých smajlíkov na otázky jednoduchým kliknutím na obrazovke. Celkovo 6 zariadení bolo inštalovaných na letisku na dámskych a pánskych toaletách v odletovej a príletovej hale, pri informačnom pulte a v odletovej časti do krajín Neschengenu.

„Záleží nám na názore cestujúcich a chceme služby letiska ešte viac skvalitňovať a aj moderným spôsobom vyhodnocovať. Ak zaznamenáme negatívne hodnotenia od cestujúcich napr. na čistotu toaliet, okamžite zabezpečíme nápravu,“ zdôvodnila inštaláciu zariadení vedúca oddelenia Customer Service Paula Gaďová. „Cestujúci môžu zároveň aj naďalej zasielať svoje podnety, pochvaly či sťažnosti aj na e-mailovú adresu customerservice@bts.aero,“ dodala.

Systém údaje od pasažierov vyhodnocuje prostredníctvom počítačového programu na hodinovej, týždennej či mesačnej báze.

(BTS/r)

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava

Knižné novinky