Vrchní praporčík radiotechnického praporu

byl oceněn generálkou Šmerdovou


Vojenský fond solidarity ve spolupráci s Charitou České republiky už 5 let pomáhá vojákům a jejich rodinám, kteří se nezaviněně ocitli v tíživé životní situaci. To by ovšem nešlo bez dobrovolných finančních příspěvků.

Předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity brigádní generálka Lenka Šmerdová si velmi váží všech, kteří jsou ochotni pravidelně a dlouhodobě do něj přispívat. Svědčí o tom její osobní dopis a odznak Vojenského fondu solidarity, který obdržel praporčík Tomáš Růžička: „Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za Váš profesionální přístup a solidaritu, které si velmi vážím. Díky Vám můžeme pomáhat.“

Ke gratulaci se přidal i plukovník gšt. Zdeněk Gabriel, velitel 26. pluku velení, řízení a průzkumu: „Jsem rád, že u pluku máme takové vojáky, kterým není osud ostatních lhostejný. Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat pomoc vy sami.“

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: kpt. Lucie Machorková, 26. pluku velení, řízení a průzkumu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav /r

Knižné novinky