Japonské vzdušné sily sebaobrany v roku 2020

Japonské vzdušné sily sebaobrany, Nihon Kókú Jietai, vznikli 1. júla 1954. Začiatkom roku 2020 mali 46 942 vojakov, 2971 civilných zamestnancov a 309 bojových lietadiel, 189 cvičných bojovo použiteľných lietadiel, 61 cvičných lietadiel, 103 dopravných, tankovacích a špeciálnych lietadiel a 55 vrtuľníkov.

Japonské vzdušné sily sebaobrany podliehajú ministerstvu obrany. Ich hlavnou úlohou je ochrana vzdušného priestoru nad Japonskom a jeho teritoriálnymi vodami, podpora pozemných síl, boj s výsadkami a plavidlami, záchranné a podporné misie. Už v roku 1945 vytvorili okupačné sily USA pred japonským pobrežím identifikačné zóny. V rokoch 1972 a 2010 boli rozšírené západným smerom a dnes zahrnujú väčšinu exkluzívnej ekonomickej zóny Japonska. Sovietsky zväz, Ruská federácia a Čínska ľudová republika však tento stav neakceptovali.

V zóne sú neznáme lietadlá po zachytení radarom vyzvané identifikovať sa. Ak sa identifikácia neuskutoční, štartujú stíhacie lietadlá, aby ju vykonali a narušiteľa zo zóny vytlačili alebo ho prinútili pristáť na niektorom japonskom letisku. V 90. rokoch minulého storočia i v prvej dekáde nového storočia boli takéto incidenty zriedkavé, v posledných desiatich rokoch však počet incidentov výrazne narástol. V roku 2010 bolo pohotovostných vzletov 386 a vrchol bol dosiahnutý 1168 vzletmi v roku 2016.

Text: Alexander Golz, RNDr. Michal J. Stolár
Foto: Ralf Jahnke, Alexander Golz, Klaus Trietz, JASDF, Lockheed Martin, USAF

Viac sa dočítate v časopise Letectví+kosmonautika 5/2020, ktorý vyšiel 29. 4. 2020.

Obsah L+K 5/2020 nájdete - TU.

Knižné novinky