Nadace UPS podporuje partnery a organizace

v boji proti dopadům nového koronaviru


Nadace UPS (UPS Foundation), která řídí celosvětové občanské programy pro společnost UPS (NYSE: UPS), oznámila rozšíření svých aktivit na nový koronavirus. Ty budou zahrnovat přidělování nových grantů, pomoc ve výši více než 6 milionu dolarů agenturám OSN, partnerským humanitárním organizacím a neziskovým mezinárodním nevládním organizacím zaměřeným na pomoc komunitám.

Podpora zahrnuje spolupráci s více než desítkou organizací a zajištění přepravy materiálů, poskytování konzultací v oblasti dodavatelských řetězců včetně peněžní pomoci zaměřené na urychlení přepravy osobních ochranných pomůcek pro zdravotnické pracovníky a podpory dalších aktivit cílených na ochranu života osob a komunit zasažených koronavirem.

„Nadace UPS a společnost UPS mají bohaté zkušenosti s pomocí komunitám, podporují je v jejich snahách připravit se, rychle reagovat a překonat důsledky náhlé a dlouhodobé krize. Tato odbornost nám umožňuje poskytovat naléhavou podporu našim partnerům v této bezprecedentní době,“ uvedl Eduardo Martinez,prezident Nadace UPS a chief diversity and inclusion officer UPS.

„Podporujeme rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru po celém světě, který trvá roky, v některých případech dokonce až desetiletí. Dokážeme spolupracovat, vzájemně se inspirovat, rychle reagovat a využít naši odbornost v oblasti logistiky k podpoře smysluplných aktivit vedoucích k záchraně života,“ doplnil.

Nové granty budou přiděleny následujícím organizacím:

 • United Way Worldwide: Poskytování krizové podpory rodinám, dětem a starším osobám, včetně potravinové a finanční pomoci při překonávání krize.

 • Americký červený kříž: Organizace nyní čelí vážnému nedostatku krve v důsledku bezprecedentního rušení počtu jízd. Financování pomůže udržet životně důležitý přísun krve potřebný pro systémy veřejného zdravotnictví v celé Americe.

 • Armáda spásy: Podpora programů zajišťující přístřeší a jídlo nejvíce ohroženým osobám v našich komunitách.

 • Operation Hope: Podpora odpovídající národní infrastruktury ve spolupráci s Federální agenturou pro zvládání krize (FEMA) a Americkým červeným křížem, zaměřená na jednotlivce a malé podniky v nouzi. Národní poradenská střediska poskytnou pracovníkům ohroženým zastavením příjmů poradenství při sestavování nouzového rozpočtu a řízení dluhů.

 • Center for Disaster Philanthropy (CDP): Poskytování strategického poradenství při úsilí o zapojení soukromého sektoru, včetně dodávky domácího jídla a lékařské pomoci starším lidem a dalším ohroženým osobám.

 • Good360: Zajišťování potřebných pomůcek a materiálů pro poskytovatele zdravotní péče, včetně osobních ochranných prostředků (PPE) a dalších zdravotnických potřeb a čisticích sad.

 • UNICEF: Poskytování pomoci zemím a regionům, které nemají infrastrukturu zdravotní péče a systémy sociální podpory potřebné k řešení nových potřeb souvisejících s koronavirovou nákazou.

 • Světový potravinový program (WFP): Dohled a zajištění dodavatelského řetězce, přeprava kritických dodávek pro všechny agentury OSN a udržování záchranných operací v pohotovosti, včetně předběžného uskladnění zásob potravin, mobilních skladů a stanů k okamžitému dodání.

 • CARE: Podpora ohrožených skupin obyvatel ve více než 19 zemích předběžným rozmísťováním nouzových zásob, zajištěním kontejnerů na vodu a ruční mytí a dodávek hygienických sad a poskytováním izolačně-ochranných pomůcek pro rychlou akceschopnost týmů.

 • Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR): Zajištění plastových plachet a dalších potřebných položek a poskytování nouzového financování na podporu vysídlených rodin a na pomoc při zabránění šíření nového koronaviru mezi vysídlenými rodinami.

 • Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC): Podpora zdravotních aktivit v komunitách, přístup k základním službám a správa informací, tedy rozhodujících aktivit pro kontrolu šíření viru.

 • NVOAD: Podpora ohrožených skupin obyvatelstva prostřednictvím zajištění potravin, přístřeší a další sociální podpory.

Prostřednictvím nových grantů, nad rámec pomoci poskytované dříve, Nadace UPS a dárci zdravotnických výrobků a partnerské humanitární organizace MAP International, MedShare a Good 360 poskytly zdravotnickým pracovníkům více než 4 miliony respirátorů, 11 000 ochranných obleků a 280 000 nitrilových rukavic.

Společnost UPS nedávno oznámila, že se připojila k pracovní skupině pro rychlou reakci Bílého domu při testování na koronavirus. Bude provádět logistické plánování a provozní činnosti zaměřené na urychlení testování pacientů prováděných v laboratořích a zdravotnických zařízeních a zajišťovat dodávky testovacích sad a vzorků.

Nadace UPS je klíčovým poradním partnerem celosvětových koalic zaměřených na zapojení soukromého sektoru, včetně Kulatého stolu soukromého sektoru Global Health Security Agenda, Pandemické sítě dodavatelského řetězce Světového ekonomického fóra a Akční platformy Světového ekonomického fóra COVID.

V roce 2019 Nadace UPS poskytla pomoc při 28 velkých světových katastrofách a zajistila humanitární pomoc v 74 zemích – materiální pomoc v hodnotě téměř 6,5 milionu USD – včetně zapůjčení odborníků a dodávek pomoci prostřednictvím celosvětové sítě UPS pro leteckou, pozemní, železniční a námořní přepravu. V loňském roce Nadace UPS investovala přes 20 milionů dolarů na financování a materiální a technickou podporu iniciativ zaměřených na zajištění bezpečnosti komunit. Cílem bylo zlepšit jejich připravenost, rychlost reakce a překonání důsledků krize, jakož i posílit veřejné zdraví a bezpečnost provozu.

Text a foto: UPS /r

Knižné novinky