Bezpečný pohyb letadel v Jakartě

zajistí systém ERA


Pardubická společnost ERA v polovině ledna podepsala kontrakt na rozšíření svého přehledového systému pro sledování letového provozu na mezinárodním letišti Soekarno Hatta v Jakartě.

Zákazník AIRNAV Indonesia oslovil společnost ERA, aby pomohla vylepšit a rozšířit svůj vlastní systém pro sledování letového provozu na letišti v hlavním městě země. Po sedmi letech jeho úspěšného fungování ERA podepsala smlouvu na rozšíření přehledového systému instalovaného v roce 2013 z 32 původních na 44 stanic. 12 stanic přibyde nových, další čeká modernizace.

Nová síť stanic zajistí pokrytí nového terminálu a přidružených odstavných ploch včetně prostoru pro cargo s ohledem na stavbu nových budov. ERA provede instalaci, konfiguraci, sérii testování i proškolení personálu za podpory místní firmy Dinamika Andalan Sukses, která bude zodpovědná za infrastrukturu. Obhlídka terénu letiště, tzv. site survey, proběhla koncem ledna, závěrečné testy SAT před uvedením systému do provozu jsou plánovány na závěr roku 2020.

V roce 2012 se jakartské letiště rozhodlo pro modernizační program vylepšující bezpečnost letového provozu a vybralo si pro tento úkol rakouskou firmu Avibit a pardubickou ERA. ERA tehdy dodala svůj osvědčený multilaterační systém MSS pro sledování letového provozu, v provozu je zde rovněž 213 vysílačů SQUID monitorujících pohyb letištních vozidel.

O technologii sledování provozu letadel na letištích
Spolu s tím, jak se zvyšuje provoz na světových letištích a jejich přistávacích drahách, roste i riziko, že dojde k chybě.  Dohledový pozemní systém firmy ERA používá technologii multilaterace, která je schopna sledovat provoz na letištní ploše a poskytovat aplikace pro sledování letadel ve vzdušném prostoru cestou k letišti. Multilaterace určuje polohu letadla na principu měření rozdílů časů příchodu z paluby stroje na třech a více přijímacích stanicích. Systém je tvořen malými bezobslužnými pozemními stanicemi, které jsou rozmístěny na strategických místech kolem letiště a zajišťují nepřetržité a automatické sledování pohybu letadel. Majáčky SQUID umístěné na servisních vozidlech doplňují informaci pro dispečery o jejich polohu.

O letišti v Jakartě
Mezinárodní letiště Soekarno-Hatta na ostrově Jáva patří k dvaceti nejvytíženějších letišť na světě s 67 miliony cestujících ročně (údaj z roku 2018). Systémy řízení letového provozu Indonésie, země s více než čtvrt miliardou obyvatel, potřebují soustavně vylepšovat o nové technologie, aby byla zajištěna bezpečnost letů ve vzdušném prostoru nad jejím územím, které je větší než celá Evropa. Indonésie je čtvrtý nejlidnatější stát světa, leží v jihovýchodní Asii a Oceánii a je tvořen 17 508 ostrovy.

Text a foto: ERA /r

Knižné novinky