Provoz na českém nebi opět překročil

hranici 900 000 pohybů


Vyhodnocení provozních výsledků ŘLP ČR, s.p. za rok 2019 potvrdilo očekávaný mírný pokles letového provoz v českém vzdušném prostoru. Tento vývoj byl způsoben kapacitními problémy v regionu střední a západní Evropy, zejména Rakousku a Maďarsku a dále potřebou odlehčit přetíženému vzdušnému prostoru na Německem.

Za celý rok 2019 bylo ve vzdušném prostoru České republiky zaznamenáno 906 666 pohybů, což představuje meziroční pokles provozu o 0,6 % proti roku 2019 (912 815 pohybů). Provoz byl tradičně nejsilnější v červenci, kdy oblastní středisko řízení letového provozu Praha poskytlo své služby 95 206 pohybům - v denním průměru tedy 3070 letům. Podle statistik tak letouny na českém nebi nalétaly celkem 208 000 000 kilometrů a jejich celková hmotnosti byla 95 000 000 tun.

Největším zákazníkem podniku je i nadále Lufthansa, následuje společnost Wizz Air a Ryanair.

S ohledem na kapacitní problémy celoevropského systému letového provozu a na základě žádosti Evropské agentury pro bezpečnost letového provozu (EUROCONTROL) se podnik znovu připojil k opatřením vedoucím k udržení akceptovatelné míry zpoždění ve střední a západní Evropě. V důsledku těchto opatření a také vlivem kapacitních problémů v Maďarsku a Rakousku došlo k přesměrování především letounů na dálkových tratích mimo český vzdušný prostor a to zejména severním směrem přes Polsko, nebo jižním směrem přes Srbsko a Chorvatsko.

V roce 2019 byly zajištěny kapacitní požadavky všech uživatelů vzdušného prostoru České republiky a míra zpoždění se proti roku 2018 snížila o 44 % na hodnotu 0,27 minuty na provedený let. Podíl podniku na celoevropském zpoždění tak činí zanedbatelných 1,1 %. Tato skutečnost a práce českých řídících letového provozu byla oceněna jak organizací EUROCONTROL, tak i leteckými dopravci při prvním vyhodnocení roku 2019.

Obdobná vývoj byl zaznamenán na Letišti Praha, kde počet pohybů (startů a přistání) poklesl meziročně o 0,5 % na 154 485. Celkový provoz na všech českých letištích (Praha, Brno, Ostrava a Karlovy Vary), na kterých ŘLP ČR, s.p. poskytuje svoje služby činí 230 458 startů a přistání (meziroční pokles o 1 %).

„Vývoj a zkušenosti z roku 2019 bereme jako příležitost a aktivně proto jednáme s našimi partnery v Německu, Rakousku a Maďarsku tak, abychom vhodným provozním řešením v roce 2020 odstranili omezení pro naše zákazníky“ uvedl v této souvislosti Jan Klas, generální ředitel ŘLP ČR, s.p.

Vybrané provozní informace:

Celkový provoz v roce 2019

906 666 pohybů

Nejsilnější provoz za jeden měsíc – červenec 2019

95 206 pohybů

Nejsilnější provoz za jeden den - 12. července 2019

3 210 pohybů

Celkový počet cestujících v českém vzdušném prostoru v roce 2019 *

cca 135 milionů

Nejčastější typ letounu na českém nebi

Boeing 737 všechny typy - 196 345 pohybů

Počet letů Airbus A380

17 506 pohybů

* Při průměrné kapacitě 150 míst na jedna letadlo

Text a graf: Řízení letového provozu ČR /r
Ilustrační foto: Jiří Kučírek

Knižné novinky