Letecká základňa na Sliači prejde

komplexnou rekonštrukciou a modernizáciou


Ministerstvo obrany SR plánuje komplexne zrekonštruovať a modernizovať Leteckú základňu Sliač tak, aby spĺňala všetky kritériá súvisiace s obranou Slovenskej republiky a zároveň umožňovala plniť úlohy Vzdušných síl Ozbrojených síl SR aj po dodaní nových stíhacích lietadiel F-16. S návrhom projektu v stredu 2. októbra súhlasila vláda SR.

Súčasťou plánovanej rekonštrukcie a modernizácie Leteckej základne Sliač je napríklad rekonštrukcia a vybudovanie nových rolovacích dráh, rekonštrukcia skladu náhradných dielcov a trafostanice, ako aj vybudovanie nového vchodu od obce Sielnica. Rekonštrukciou by mal prejsť aj hangár údržby a vybudovať by sa malo tiež umývacie zariadenie pre lietadlá a dočasné úložisko munície, ako aj ďalšie objekty v priestore leteckej základne.

Náklady spojené s prípravou a realizáciou rekonštrukcie a modernizácie Leteckej základne na Sliači sú vo výške viac ako 55 miliónov eur vrátane DPH, pričom ukončenie všetkých stavebných prác je plánované do konca roka 2022. Tento projekt bude realizovaný v zmysle Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR a v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR na roky 2016 – 2020.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR

Knižné novinky