Obnovíme Den letectva?

Pamětníci si jistě vybaví, že 17. září se každoročně slavilo jako den československého letectva. S polistopadovými dobami, doprovázenými pádem komunismu, návratem k hodnotám svobody a demokracie, ale i s rozpadem společného československého státu se svátek vytratil.

Zmizel počátkem devadesátých let stejně jako Den československé lidové armády (6. října) či Den československého dělostřelectva a raketového vojska (15. ledna) a řada dalších. Hlavním armádním svátkem, Dnem ozbrojených sil ČR, slaveným všemi příslušníky se posléze v roce 2002 stal 30. červen. Tedy den, kdy legionářské pluky v roce 1918 složily přísahu ve francouzském Darney.

V posledních létech se v letecké obci opět objevují hlasy po obnovení celostátního leteckého svátku. Vyvstává přitom několik otázek. Kdy jej slavit? Jaká kritéria by měl splňovat? A má jít o svátek jen ryze vojenských letců, nebo i civilních, tedy letectví jako celku? Podíváme-li se do zahraničí, řada vojenských letectev slaví svůj svátek v den, který vztahuje ke dni jejich založení. V českém, respektive československém případě jde tak trochu o problém. Vznik československého vojenského letectva bývá obvykle kladen na přelom října a listopadu 1918, tedy bezprostředně po vyhlášení Československé republiky, kdy bylo současně přikročeno k formování Leteckého sboru v Praze.

Text: PhDr. Jiří Rajlich, Ph.D. - VHÚ Praha
Foto: sbírka Autora

Více se dočtete v Ročence Vzdušných sil Armády České republiky 2019, která vyšla 20. srpna 2019.

Obsah ročenky naleznete - ZDE.

Knižné novinky