Zmena vo velení Taktického krídla Sliač

Utorok 4. decembra 2018 sa zapísal do kroník ako jeden z typických dní neskorej jesene – sychravý a zadaždený. Napriek neprajnosti počasia však príslušníci Taktického krídla generálmajora Otta Smika Sliač slávnostne nastúpili pred tribúnou na ploche sliačskeho letiska, aby sa zúčastnili na ceremoniáli odovzdania a prevzatia funkcie veliteľa tohto leteckého útvaru.

Počas slávnostného nástupu plukovník generálneho štábu Ing. Vladimír Lisý odovzdal velenie sliačskej základne svojmu zástupcovi podplukovníkovi Ing. Martinovi Kuterkovi. Tento významný akt sa uskutočnil za účasti veliteľa Vzdušných síl OS SR generálmajora Ľubomíra Svobodu, primátora mesta Sliač Daniela Dunčka, veliteľov ďalších útvarov vzdušných síl, veliaceho poddôstojníka Vzdušných síl OS SR štábneho nadrotmajstra Petra Kuku, ako aj bývalého veliteľa Leteckej základne Sliač plukovníka v. v. Jozefa Dobrotku a ďalších hostí.

Zmena velenia Taktického krídla Sliač s účinnosťou od 1. decembra 2018 bola vyhlásená rozkazom ministra obrany Slovenskej republiky č. 248 a rozkazom o personálnych zmenách náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky č. 364. Prítomným sa prihovoril veliteľ vzdušných síl generálmajor Ing. Ľubomír Svoboda. Vo svojom prejave poďakoval odchádzajúcemu veliteľovi za prácu, ktorú zodpovedne vykonával viac ako osem rokov, a novovymenovanému veliteľovi poprial veľa šťastia a úspechov v tejto zodpovednej funkcii.

Text a foto: RNDr. Michal J. Stolár

Viac sa dočítate v Ročenke Vzdušných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky 2019, ktorá vyšla 28. augusta 2019.

Obsah ročenky nájdete - TU.

Knižné novinky