Spoločný výcvik s Policajným zborom

v zlaňovaní z vrtuľníka


Štyria príslušníci Vojenskej polície sa 12. až 16. augusta zúčastnili spoločného výcviku v prácach vo výškach nad vodnou hladinou. Výcvik pozostával v precvičení a zosúladení postupov pri alternatívnom vysadzovaní z vrtuľníka pomocou lanových techník - výsadok pomocou tenkého lana, výsadok pomocou hrubého lana Fast Rope, evakuácia pomocou podvesu, výsadky do vody z nízkeho letu a výsadky pomocou hrubého lana Fast Rope do člna.

Vojenský policajti majú alternatívne výsadky z vrtuľníka ako jednu zo spôsobilostí, ktoré využívali aj pri nasadení v misii v stredozemnom mori EUNAVFOR MED SOPHIA.

Výcvik organizoval Odbor výcviku Prezídia Policajného zboru SR. Následný spoločný výcvik príslušníkov Vojenskej polície a Policajného zboru sa plánuje na mesiac september a zdokonaľovať sa budeme vo výsadkoch z vrtuľníka Black Hawk. Spoločné výcviky majú veľký prínos pre zúčastnené strany, pretože zosúlaďujú pracovné postupy všetkých zložiek Ozbrojených bezpečnostných zborov (MO SR, MV SR), ktoré by v prípade potreby riešenia krízových situácií boli nasadzované spoločne.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenská polícia SR

Knižné novinky