Letiště Praha hledá provozovatele kavárny

do veřejné části letiště


Letiště Praha vypsalo otevřené koncesní řízení na pronájem prostoru sloužícího k podnikání za účelem provozování kavárny. Jedná se o prostor v příletové hale na Terminálu 2, kde se nyní nachází Costa Coffee. Termín pro podávání přihlášek je do 27. srpna 2019 a základní doba nájmu bude pět let.

Nový nájemník musí splnit několik kvalifikačních kritérií. Patří mezi ně například provozování hostinské činnosti po dobu minimálně posledních dvou let před zahájením koncesního řízení, dále provozování alespoň dvou provozoven se stejným sortimentem s obratem alespoň osm a půl milionu korun za jednu provozovnu za poslední účetní období a dále obratem dvacet pět milionů korun z celkové hostinské činnosti za poslední tři účetní období předcházející zahájení tohoto koncesního řízení.

Při hodnocení zaslaných nabídek bude ze 60 % rozhodovat cena a z 40 % kvalitativní kritéria. Mezi ty patří například rozvržení obchodních prostor, design, sortiment, plán personálního zajištění a omni-channel retail.

Text: Letiště Praha

Knižné novinky