Běloruské letectvo vyhlíží novou techniku

Vzdušné síly Běloruské republiky nepatří mezi častá témata letecké publicistiky, což je dáno značnou uzavřeností země. I přes omezené možnosti získat podrobnější informace se autoři pokusili shrnout alespoň nejvýznamnější milníky a nastínit možnosti dalšího rozvoje běloruského letectva.

Bělorusko získalo nezávislost v roce 1991 jako jeden z nástupnických států po rozpadu Sovětského svazu. Jednotky sovětského letectva, které byly na jeho území do té doby dislokovány, patřily mezi takzvané druhosledové a měly jiné poslání, než síly rozmístěné například v Polsku či Německé demokratické republice, jejichž úkolem byla především protivzdušná obrana, která nesměla připustit průnik západních letounů nad území Sovětského svazu.

Někdejší 11. sbor protivzdušné obrany sestával ze dvou stíhacích leteckých pluků. Dále se tam nacházela 26. letecká armáda vyzbrojená především středními bombardovacími a průzkumnými letouny a také nejnovějšími systémy protivzdušné obrany. Některé útvary působily na území Běloruska jen krátce. Šlo o jednotky, jež tam byly dislokovány po návratu z bojového nasazení v Afghánistánu a pak také o sovětské pluky stahované z Německé demokratické republiky a Maďarska.

Text a foto: Patrick Roegies, Stefan Goossens, Erwin van Dijkman

Více se dočtete v časopisu Letectví+kosmonautika 8/2019, který vyšel 31. 7. 2019.

Obsah L+K 8/2019 naleznete - ZDE.

Knižné novinky